Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Rozszerzono katalog opłat i podatków, które będzie można uiszczać bezpośrednio na mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy są zobowiązani wpłacać należności z tytułu podatków na indywidualne rachunki podatkowe. Do tej pory na indywidualny mikrorachunek podatkowy trzeba było uiszczać zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług, a także zaliczek na podatek dochodowy oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa np. mandatów.

Co się zmieniło?

Od 15 kwietnia 2021 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, rozszerzono katalog opłat i podatków, które będzie można uiszczać bezpośrednio na mikrorachunek podatkowy. Z rozporządzenia wynika, że oprócz podatków dochodowych i podatku od towarów i usług na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać również:
-daninę solidarnościową,
-opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
-opłatę od środków spożywczych,
-opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
-podatek od sprzedaży detalicznej.

Lista wszystkich należności, do których ma zastosowanie mikrorachunek podatkowy jest dostępna w wyżej wskazanym rozporządzeniu pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000069001.pdf

Rozporządzenie zaczęło obowiązywać dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli od 15 kwietnia 2021 roku.

Gdzie można wygenerować mikrorachunek podatkowy?

Generator mikrorachunków dostępny jest pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

W celu wygenerowania swojego indywidualnego mikrorachunku podatkowego należy podać swój numer PESEL lub NIP.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest:
-numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
-NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Numer PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób fizycznych, które nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz nie są płatnikami podatków oraz składek ZUS. Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie, aby podatnik mógł posługiwać się numerem PESEL jako identyfikatorem podatkowym. NIP będzie więc identyfikatorem podatkowym osób, które prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami VAT lub są podatnikami na podstawie odrębnych ustaw, ale nie są jednocześnie objęci ewidencją PESEL, lub są płatnikami podatków lub składek ZUS.

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie pracuje na umowę o pracę swój mikrorachunek podatkowy wygeneruje na podstawie NIP.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.