Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Rok obrotowy spółki komandytowej w związku z objęciem jej podatkiem dochodowym od osób prawnych

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki komandytowe od 2021 roku podlegają opodatkowaniu CIT. Ustawodawca wskazał jednak, że datą graniczną, od której spółki komandytowe już bezwzględnie będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych jest 1 maja 2021 roku. Takie rozwiązanie budzi szereg pytań w zakresie ustalenia roku obrotowego dla tych podmiotów. W związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało w tym zakresie objaśnienia.

Zamknięcie roku obrotowego

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, spółka komandytowa, której rok obrotowy równy jest kalendarzowemu, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2021 r., termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej – 31 grudnia 2020 r.. Ten dzień poprzedza dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
W przypadku, gdy zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r., to wówczas jest ona obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.).

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, oraz na inny dzień bilansowy. W art. 12 ust. 2 wskazuje się, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy oraz odpowiednio na dzień albo na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzeń skutkujących zamknięciem ksiąg rachunkowych takich, jak np. zakończenie działalności, jej likwidacja, zmiana formy prawnej, podział, połączenie jednostki, oraz na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. Dniem bilansowym, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości, jest dzień , na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, spółka komandytowa, która zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r., nie będzie miała obowiązku sporządzenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. sprawozdania finansowego.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów rok obrotowy spółki komandytowej, który zaczął się 1 stycznia 2021 r., będzie trwał do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Natomiast zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na dzień 30 kwietnia 2021 r., a następnie ich otwarcie na dzień 1 maja 2021 r. nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 roku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.