Księgowość, prawo, doradztwo, networking

RODO- na przedsiębiorców, którzy nie zastosują się do wydanych wobec nich decyzji administracyjnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będą nakładane kary

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych często w wydawanych decyzjach, oprócz nałożenia kary administracyjnej za naruszenia RODO, które zostały stwierdzone u przedsiębiorcy, nakazuje mu również dokonać stosownych czynności naprawczych np. zawiadomić osoby, których naruszenie danych dotyczyło oraz przekazać im zalecenia dotyczące zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków tego naruszenia.

Zignorowanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skutkuje nałożeniem kary

W przypadku, gdy przedsiębiorca ignoruje decyzję organu nadzorczego, PUODO może wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jeżeli przedsiębiorca pomimo udzielenia mu przez Urząd szczegółowych wskazówek, m.in. dotyczących prawidłowego sformułowania zawiadomień i formy ich przekazania, a także sposobu udokumentowania tych czynności, nie przedstawił kompletnych dowodów, które pozwoliłyby uznać, że obowiązek wynikający z nakazu decyzji został przez niego wykonany będzie podlegał karze administracyjnej.

Brak wykonania nakazu wynikającego z decyzji oznacza wydłużony czas trwania naruszenia

Urząd nakładając karę bierze pod uwagę wiele czynników, które mogą obciążyć przedsiębiorcę, który nie stosuje się do wydanych przez niego nakazów. Do takich czynników należą między innymi:
-długotrwały okres trwania naruszenia, co spowodowało zwiększone ryzyko zaistnienia negatywnych konsekwencji po stronie osób dotkniętych naruszeniem oraz
-umyślny charakter naruszenia i niezadowalający stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia – przedsiębiorca nie stosował się do zaleceń Urzędu w trakcie postępowania.

Jak wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

„Niezastosowanie się przez przedsiębiorcę do udzielanych przez Urząd wskazówek, świadczy o rażącym lekceważeniu przez niego obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Organ nadzorczy odpowiada za monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku ich nieprzestrzegania przez administratorów, Prezes UODO może skorzystać z przysługujących mu uprawnień naprawczych. Są to m.in., uprawnienia do nakazania administratorowi zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, a także uprawnienia do zastosowania, oprócz lub zamiast innych środków, o których mowa w art. 58 ust. 2 RODO, administracyjnej kary pieniężnej.”.

Powyższe oznacza, że samo wydanie decyzji administracyjnej przez PUODO tylko pozornie kończy postępowanie, bowiem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może skontrolować przedsiębiorcę, czy ten zastosował się do nakazów wskazanych przez w decyzji. Brak realizacji określonych nakazów spowoduje wszczęcie kolejnego postępowania i w konsekwencji ponownego ukarania przedsiębiorcy.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.