Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Reklamy na Fecebooku czy Google nie zawsze będą stanowić koszt uzyskania przychodu

Organy podatkowe nie pozwalają podatnikom zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na reklamę działalności gospodarczej w zagranicznych serwisach społecznościowych ze względu na ich niewłaściwą dokumentację.

Stanowisko organów podatkowych

W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.226.2019.2.KU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że aby dany wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, musi on być – poza tym, że został poniesiony, w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – właściwie udokumentowany. W przypadku faktur wystawianych przez Facebooka pojawia się jednak spory problem. W ocenie organów podatkowych dokumenty wystawione przez serwis społecznościowy z siedzibą w Irlandii – nie spełniają polskich przesłanek dokumentowania usług. Na fakturach nie ma chociażby daty wystawienia. W ocenie organów podatkowych taki dokument uniemożliwia zaliczenie do kosztów wydatków na reklamy polskich firm zamieszczane w serwisie.

Czy stanowisko organów podatkowych jest słuszne?

Przedstawiciele doktryny trafnie wskazują, że w przypadku, gdy zagraniczny usługodawca nie jest polskim podatnikiem podatku od towarów i usług nie można od niego wymagać wystawiania faktury zgodnie z polskimi przepisami prawa podatkowego. Należy jednak podkreślić, że polski przedsiębiorca wraz z wystawioną przez zagranicznego kontrahenta reklamą powinien posiadać inne dokumenty, które pozwolą powiązać fakturę z konkretną usługą. Takimi dokumentami mogą być na przykład dowody zapłaty lub emisji reklam na portalu społecznościowym. Powyższe oznacza, że wydatki na tego typu usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne podmioty mogą co do zasady stanowić koszt uzyskania przychodu o ile są one poniesione w celu uzyskania przychodu.

Reklama na Facebooku a podatek u źródła

Umieszczanie reklam na Facebooku, czy Google generuje u podatników obowiązek pobrania tak zwanego podatku u źródła. Stawka podatku wynikająca z przepisów wynosi 20 %. Należy zaznaczyć, że w możliwe jest zastosowanie niższej stawki podatku, jeżeli wynika ona z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Istotne jest jednak to, że w takim przypadku konieczne jest posiadanie przez polskiego przedsiębiorcę kopii certyfikatu rezydencji zagranicznego kontrahenta. Certyfikat rezydencji może być w posiadaniu polskiego przedsiębiorcy nie tylko w formie dokumentu papierowego, ale również w postaci tak zwanego e-certyfikatu, jeśli w takiej wersji certyfikaty rezydencji są wydawane przez dane państwo.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy podatnik otrzymuje fakturę za reklamę wystawioną przez Facebook Poland Sp. z o.o. w walucie polskiej oraz opodatkowaną stawką 23%, wówczas zakup usługi reklamowej na Facebooku podatnik powinien uznać jest za standardową krajową transakcję, która nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.