Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Przekazanie 1 % podatku. Jak to działa?

Okres składania rocznych deklaracji podatkowych jest dobrą okazją do wsparcia organizacji pożytku publicznego i przekazania na ich rzecz 1 % swojego podatku. Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli składać roczne deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na czym polega przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek gorszy w dół wynikającego:
-z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo
-z korekty zeznania, o którym mowa powyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
Określenie „z zeznania złożonego przed upływem terminu” oznacza, że 1 % podatku nie może przekazać podatnik, który swoje zeznanie podatkowe złoży po terminie.
Warunkiem przekazania 1 % podatku przez naczelnika urzędu skarbowego jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

W jaki sposób złożyć wniosek o przekazanie 1 % podatku?

Za wniosek o przekazanie 1 % podatku uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego. Kwotę 1 % podatku naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Czy organ podatkowy może nie przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
-organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy,
-organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego,
-podatnik we wniosku, o przekazanie 1 % podatku podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego.

W jaki sposób przekazać 1 % podatku w sytuacji, gdy naszą deklarację wypełnia urząd skarbowy?

Od 2019 roku podatnicy składający roczne zeznania podatkowe na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą rozliczani przez urzędy skarbowe na platformie e-PIT. Rozliczanie podatnika przez organ podatkowy nie uniemożliwia podatnikowi przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co do zasady urzędy skarbowe będą przekazywać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok. Można jednak dokonać zmiany organizacji pożytku publicznego. Aby to zrobić należy zalogować się na platformę e-PIT na jeden z dwóch sposobów:
-wpisując poniższe dane w panelu logowania:
PESEL, albo NIP i data urodzenia,
kwotę przychodu z deklaracji za 2017 rok,
kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok.
lub
-zalogować się za pomocą profilu zaufanego
i zmienić lub dodać organizację pożytku publicznego, którą chce się wesprzeć poprzez przekazanie 1 % podatku.

Czy z przekazaniem 1 % podatku wiążą się jakiekolwiek koszty?

Podatnik przekazując 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Przekazanie 1 % podatku jest całkowicie bezpłatne i nie powoduje podwyższenia kwoty podatku do zapłaty.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.