Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Przejrzystość wynagrodzeń, czyli system równych płac dla kobiet i mężczyzn za tę samą pracę

Komisja Europejska przedstawiła propozycję w zakresie tak zwanej przejrzystości wynagrodzeń. Plan ten ma na celu zagwarantowanie na terytorium całej Unii Europejskiej równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn, którzy wykonują taką samą pracę.

Cel regulacji

W uzasadnieniu projektu Komisja Europejska wskazała, że „Nowe środki, które uwzględniają wpływ pandemii COVID-19 zarówno na pracodawców, ale także na kobiety, które kryzys dotknął szczególnie dotkliwie, zwiększą świadomość na temat warunków wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i udostępnią pracodawcom i pracownikom lepsze narzędzia walki z problemem dyskryminacji płacowej w miejscu pracy. Środki zostaną ukierunkowane na szereg istotnych czynników przyczyniających się do istniejącej różnicy w wynagrodzeniach. Ma to szczególne znaczenie w kontekście pandemii COVID-19, która pogłębia nierówności płci i zwiększa ryzyko narażenia kobiet na ubóstwo.”.

Ponadto, jak wskazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen:

„Aby zapewnić równe wynagrodzenie, niezbędna jest przejrzystość. Kobiety muszą wiedzieć, czy są sprawiedliwie traktowane przez pracodawców. Jeżeli tak nie jest, muszą mieć możliwość podjąć walkę i uzyskać to, na co zasługują”.

Co przewiduje projekt Komisji Europejskiej?

W propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską wskazano, że środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń mają polegać na:
-informowaniu osób ubiegających się o pracę o wysokości wynagrodzenia,
-prawie do informacji o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących taką samą pracę,
-zobowiązaniu dużych przedsiębiorstw do składania sprawozdań dotyczących zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć,
-braku prawa pracodawców o zwrócenie się do osób ubiegających się o pracę o informacje na temat ich wynagrodzenia w przeszłości,
-prawie do odszkodowania z tytułu dyskryminacji płacowej, w tym o możliwości otrzymania z tego tytułu rekompensaty obejmującej między innymi zaległe wynagrodzenie, premie i świadczenia rzeczowe.

Państwa członkowskie będą zobowiązane dostosować prawo do przejrzystości wynagrodzeń

Jak wskazuje Komisja Europejska, państwa należące do Wspólnoty będą zobowiązane dostosować swoje przepisy do dyrektywy w zakresie przejrzystości wynagrodzeń. Dotyczy to między innymi ustanowienia kar za naruszenie zasady równości wynagrodzeń, a także określenia minimalnego poziomu grzywien dla przedsiębiorców, którzy te przepisy ignorują.

Kiedy projekt wejdzie w życie?

Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej projekt zostanie przedłożony do przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Po jego przyjęciu państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały obowiązek w ciągu dwóch lat transponować dyrektywę do prawa krajowego i przekazać właściwe akty prawne Komisji Europejskiej.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.