Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Przedłużenie terminu na złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8 oraz sprawozdania finansowego

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wielu przedsiębiorców może mieć problem z terminowym złożeniem zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych. Co do zasady CIT-8 należy składać do 31 marca roku następującego po zakończonym okresie rozliczeniowym.
W tym roku w związku z panującą epidemią Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku. W zależności od formy prowadzenia działalności oraz rodzaju uzyskiwanych dochodów Minister Finansów zdecydował się wyznaczyć dwa różne terminy na złożenie deklaracji podatkowej CIT-8.
Mając to na uwadze należy wskazać, że:
-do 31 lipca 2020 roku na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. mają czas podatnicy osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów,
-do 31 maja 2020 roku na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który trwał od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. mają pozostali podatnicy.

Należy wskazać, że w wyżej wymienionych terminach podatnicy są również obowiązani do wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Rozporządzenie zostało opublikowane 27 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 542 (Dz. U. z 2020 r. poz. 542) i weszło w życie 27 marca 2020 r.

Zmiany w terminie na złożenie sprawozdania finansowego za 2019 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało 31 marca Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Z § 3 ust. 1 tego aktu tego wynika, że jednostki objęte nadzorem KNF mają czas na zatwierdzenie sprawozdań do końca sierpnia, a pozostali do końca września. Złożenie do repozytorium dokumentów finansowych, w praktyce do KRS, będzie mogło więc nastąpić najpóźniej do 15 października 2020 r., z wyjątkiem jednostek objętych nadzorem KNF, dla których maksymalny termin to 15 wrzesień 2020 r.

Zmiana momentu złożenia sprawozdania finansowego, a termin zwołania zgromadzenia wspólników

Zgodnie z art. 231 par. 1 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Powyższe oznacza, że sam fakt zmiany terminu określonego w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie zwalnia z obowiązku zwołania zgromadzenia wspólników do końca czerwca, a nie wykonanie tego obowiązku może powodować dla wspólników konsekwencje. Zgodnie bowiem z art. 594 par. 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia polega karze grzywny do 20 tys. złotych. Powyższe oznacza, że należy mimo wszystko zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć stosowne uchwały w zakresie sprawozdania finansowego, lub jeżeli zachodzi taka potrzeba zawiesić obrady, i wznowić je, aż będzie możliwe podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyżej wskazanego sprawozdania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.