Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Przebywając na zwolnieniu lekarskim należy podać aktualne miejsce pobytu

Jak wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polacy coraz częściej chorują, a czas niezdolności do pracy z powodu choroby z roku na roku ulega wydłużeniu. Z badań przeprowadzonych w 2020 roku wynika, że najczęściej ze zwolnień lekarskich korzystają osoby w wieku 30-39 lat. O czym należy więc pamiętać w przypadku wizyty u lekarza w celu otrzymania zwolnienia?

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy

Osoby zmieniające adres zamieszkania często zapominają o aktualizacji tej danej na profilu informacyjnym lekarza, lub w dokumentacji medycznej. W praktyce oznacza to, że adres na zwolnieniu L-4 różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy. W takiej sytuacji należy pamiętać, że w przypadku, gdy idziemy na zwolnienie lekarskie jesteśmy obowiązani podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będziemy przebywać w czasie choroby. W przypadku zmiany miejsca pobytu powinniśmy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS.

Aktualny adres pobytu istotny w przypadku kontroli z ZUS

Wskazanie przez osobę niezdolną do pracy z powodu choroby prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego umożliwi przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Warto zaznaczyć przy tym, że nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Oczywiście należy wskazać, że w sytuacji gdy chory, w przypadku braku możliwości samodzielnej egzystencji zmienia adres pobytu np. przenosi się do rodziców, lub rodzeństwa, którzy w tym czasie będą się nim opiekować musi, jak już pisaliśmy powyżej poinformować o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma na to trzy dni od wystąpienia tej okoliczności.

Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich ma prawo przeprowadzić nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także uprawnieni płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki (pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób). W trakcie kontroli sprawdza się, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

Obowiązek aktualizowania adresu

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Warto wskazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje korespondencję na ostatni wskazany przez ubezpieczonego adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, to nie będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały ubezpieczonego jako adresata. Ponadto, brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona. W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.