Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu

Czy można prowadzić działalność gospodarczą w mieszkaniu?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często wybierają jako siedzibę działalności swoje mieszkanie. Jest to dość powszechne działanie.
W takich sytuacjach, podatnicy zazwyczaj wyodrębniają w swoim mieszkaniu osobne pomieszczenie, które przeznaczają na prowadzenie działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie pozwala podatnikowi zaliczać część wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w koszty uzyskania przychodów.

Jakie wydatki będą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.1509- dalej u.p.d.o.f.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Prowadząc działalność gospodarczą 
w mieszkaniu, podatnik ponosi koszty bieżące związane
z eksploatacją mieszkania. W tym przypadku tylko część tych wydatków będzie służyła działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć między innymi:
-wydatki na czynsz i media w wysokości proporcjonalnej do części mieszkania zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej:

Przykład:
Podatnik przeznaczył na prowadzenie działalności gospodarczej pokój
o powierzchni 20 m2. Powierzchnia całego mieszkania wynosi 80 m2. Wskaźnik wyniesie więc:
(20 m2 × 100) : 80 m2 = 25 %.
W związku z tym, jeśli wartość wydatków za media wyniosła przykładowo 500 zł, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki w wysokości 125 zł (500 zł × 25 %).
-zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w celach prywatnych i wykorzystywanie jego części do prowadzenia działalności gospodarczej (w części w jakiej odsetki te przypadają na powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej),
-zakup mebli i sprzętu, które będą służyć wyłącznie celom związanym
z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
-wydatki związane z remontem części mieszkania, która jest zajęta naprowadzenie działalności gospodarczej podatnika.

Podatek od towarów i usług

Warto również wspomnieć, że w przypadku wykorzystywania mieszkania zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych znajduje zastosowanie art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług.  Wynika z niego, że w przypadkach takich kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej. Przepisy nie określają obowiązującego podatników sposobu ustalania udziału procentowego, o którym mowa powyżej. Przyjmuje się najczęściej, że udział ten należy obliczać w oparciu o powierzchnię nieruchomości wykorzystywaną do celów działalności gospodarczej oraz celów osobistych.

Czy podatnik może amortyzować takie mieszkanie? Jaka będzie wartość początkowa brana pod uwagę przy amortyzacji?

Jeżeli podatnik chce rozpocząć amortyzację mieszkania, w którym prowadzi działalność gospodarczą musi wprowadzić je do środków trwałych. Aby dany lokal mógł zostać wprowadzony do środków trwałych musi spełniać szereg warunków. Po pierwsze musi on stanowić własność lub współwłasność podatnika, zostać przez niego nabyty lub wytworzony, być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres jego używania powinien być dłuższy niż rok. Za środek trwały będzie uznane całe mieszkanie, jednak wartością początkową nieruchomości, od której będą mogły być dokonywane odpisy amortyzacyjne będzie wartość początkowa nieruchomości odpowiadająca stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej całego mieszkania. W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się wprowadzić nieruchomość, do środków trwałych firmy dokonywane odpisy amortyzacyjne również będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.