Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie unormowania prawnego pracy zdalnej został opublikowany

Praca z domowego zacisza, to dla wielu pracowników już codzienność. Przedsiębiorcy widząc korzyści płynące z tej formy wykonywania obowiązków służbowych przez swoich pracowników snują plany nad wprowadzeniem tego rozwiązania do swoich firm w rzeczywistości „pocovidowej”. Coraz częściej można usłyszeć bowiem, że rezygnacja z najmu powierzchni biurowej i wszelkich innych opłat, które z niego wynikały może spowodować ograniczenie kosztów prowadzonej działalności. Jednak, jak wynika z treści projektu nowelizacji Kodeksu pracy regulującego wykonywanie pracy w trybie zdalnym, korzyści te mogą być jednak na wyrost.

Definicja pracy zdalnej

Zgodnie z planowanymi zmianami praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Obowiązkowy regulamin wykonywania pracy zdalnej

Jak wskazano w projekcie nowelizacji ustawy zasady wykonywania pracy zdalnej mają być określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę. Regulamin ten powinien zawierać:
-zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów bezpośrednio związanych
z wykonywaniem pracy zdalnej,
-zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu za używanie do pracy własnych materiałów i narzędzi przez pracownika,
-zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy,
-sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną.

Dodatkowe obowiązki pracodawców

Przedsiębiorcy, którzy skierują swoich pracowników do wykonywania obowiązków służbowych w trybie zdalnym będą zobowiązani:
-dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
-ubezpieczyć narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
-pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym
w szczególności koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych,
-zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Odpowiedzialność pracownika za właściwą ergonomię pracy i organizację stanowiska pracy w domu

Wykonywanie obowiązków służbowych powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak wskazano w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.