Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Problemy niektórych lekarzy z możliwością rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej online

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. W tym momencie warto zaznaczyć, że termin ten z powodu pandemii COVID-19 został przesunięty i obowiązek wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online w rzeczywistości powstał 1 lipca 2021 roku.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Jak wskazano w art. 145b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a (…).
Zgodnie z wyżej wskazanymi regulacjami, podatnicy, u których:
1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży
– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Problemy z rozliczeniem ulgi

Realizując ustawowy obowiązek, wielu lekarzy i podmiotów świadczących usług medyczne wymieniło tradycyjne kasy na kasy online. Jak się później okazało, niektórzy podatnicy otrzymali odmowną decyzję w sprawie przyznania ulgi na zakup kas fiskalnych online. Według organów podatkowych zwrot nie przysługuje bowiem lekarzom prowadzącym praktykę w formie spółki. Oznacza to, że z ulgi mogą korzystać tylko lekarze i lekarze dentyści, którzy prowadzą osobistą praktykę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Takie stanowisko zostało wyrażone miedzy innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2021 roku nr 0111-KDIB3-2.4012.428.2021.1.MD.
W ocenie specjalistów z branży podatkowej takie działalnie organów podatkowych jest jednak niezgodne z przepisami, gdyż te nie regulują w jakiej formie powinny być świadczone usługi medyczne przez lekarza, aby można było skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online.

Brak świadczenia usług medycznych na rzecz osób fizycznych zwalnia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Tym samym, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, bowiem sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) należy udokumentować fakturą VAT.
Powyższe znalazło swoje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 7 maja 2021 roku nr 0112-KDIL3.4012.89.2021.1.AK.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.