Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Praca zdalna wykonywana poza miejscem zamieszkania pracownika- problemy pracodawców

W związku ze stale rozwijającą się pandemią koronawirusa wielu pracowników biurowych od dłuższego czasu wykonuje swoje obowiązki w trybie tak zwanej pracy zdanej. Niektórzy z nich, chcąc oderwać się od domowej przestrzeni, postanowili zmienić tymczasowo miejsce swojego pobytu, nierzadko wybierając zagraniczne destynacje. Brak poinformowania o tym fakcie pracodawcy łączy się z wieloma konsekwencjami. W niniejszym wpisie zajmiemy się zagadnieniami, na które trzeba zwrócić uwagę chcąc zmienić miejsce, z którego będzie wykonywana praca zdalna.

Nieprawidłowości w naliczeniu kosztów uzyskania przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje różne progi wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku pracowników, które są uzależnione między innymi od miejsca ich zamieszkania. Brak poinformowania swojego pracodawcy o zmianie miejsca zamieszkania przekłada się bezpośrednio na nieprawidłowe wypełnienie przez pracodawcę obowiązków płatnika podatków i składek.

Uznanie pracownika za rezydenta podatkowego państwa, w którym wykonuje pracę zdalną

Organy podatkowe kraju, w którym pracownik przebywa ponad 183 dni w roku, mogą uznać go za rezydenta, a także stwierdzić podleganie lokalnemu prawu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że pracodawca może mieć obowiązek zapłacenia podatku dochodowego za granicą oraz zarejestrowania się w systemie ubezpieczeń społecznych danego państwa, w którym przebywa zatrudniony przez niego pracownik. Istotny jest również fakt, że z niektórymi krajami Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co ma ogromny wpływ na ostateczny sposób rozliczenia dochodów uzyskanych z wykonywania pracy zdalnej.

Inne problemy związane z wykonywaniem pracy zdalnej za granicą

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Niektóre państwa wymagają, aby osoby które wykonują na ich terytorium pracę zarobkową posiadały stosowne zezwolenie.

PŁACA MINIMALNA

Świadczenie pracy na terytorium innego państwa może oznaczać również zagwarantowanie pracownikowi innej płacy minimalnej, która wynika z przepisów obowiązujących w kraju, w którym aktualnie przebywa pracownik wykonujący pracę zdalną.

WYPADKI PRZY PRACY

Innym problemem, z którym muszą się zmierzyć pracodawcy, których pracownicy postanowili wyjechać z kraju i pracować na odległość jest np. kwestia wystąpienia wypadku przy pracy i zastosowania wobec tego odpowiednich przepisów. W aktualnym stanie prawnym trudno ocenić, które przepisy należy zastosować- kraju siedziby pracodawcy, czy kraju w którym przebywa aktualnie pracownik.

AKTUALIZACJA W ZAKRESIE MIEJCA ZAMIESZKANIA

Pracownik, który zdecyduje się zmienić miejsce zamieszkania jest zobowiązany poinformować o tym fakcie pracodawcę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy.

W jaki sposób powinni zabezpieczyć się pracodawcy?

Najprostszym rozwiązaniem, które zabezpieczy interes pracodawcy jest stworzenie regulaminu pracy zdalnej, na podstawie którego pracodawca zobowiąże swoich pracowników do każdorazowego informowania o zmianie miejsca świadczenia przez nich pracy zdalnej. Na tej podstawie pracodawca może przewidzieć wiążące się z taką zmianą konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe. Wyjazd pracownika za granicę i świadczenie stamtąd pracy zdalnej może stwarzać duże ryzyko dla pracodawcy związane miedzy innymi z kosztami, które będzie musiał ponosić z tytułu posiadania pracownika w innym kraju. Ponadto ma on prawo do rezygnacji z usług pracownika, który nie jest do końca dyspozycyjny. Dlatego też istotne znaczenie przy delegowaniu pracowników do pracy zdalnej z domu mają instrukcje i procedury stworzone przez pracodawcę, które określą prawa i obowiązki pracownika wykonującego pracę w systemie zdalnym.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.