Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy – 7 czerwca 2022 r. rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt przewiduje uregulowanie pracy zdalnej na czas po pandemii. Prace nad tymi zmianami trwały od 2020 r.!

Co to właściwie jest praca zdalna?

Projekt przewiduje wpisanie definicji, która określi pracę zdalną. Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana w miejscu, które wskaże pracownik po uzgodnieniu z pracodawcą.

Taka praca może być wykonywana na polecenie pracodawcy podczas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, a także stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po odwołaniu tych stanów.

Praca zdalna – zasady jej wykonywania

Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, który jest tworzony po konsultacji z delegacją pracowników, którzy zostali wybrani w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej w kilku przypadkach jak np.:

  • pracownicy w ciąży,
  • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez niego czwartego roku życia,
  • pracownikowi sprawującego opiekę nad innym członkiem rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca może także nie uwzględniać pracy zdalnej ze względu na organizację i typ prowadzonej działalności. Utrudnieniem do przeniesienia na tryb zdalny może być także specyfika danego stanowiska pracy.

Pracodawca rozpatruje wniosek o możliwość pracy zdalnej w przypadku, gdy pracownik go złoży. Prośbę pracownika należy rozpatrzyć w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez pracownika w postaci elektronicznej lub papierowej.

Podstawowe czynniki, które muszę zostać zapewnione podczas pracy zdalnej:

  • Zapewnienie pracownikowi niezbędnych narzędzi pracy wliczając w to urządzenia techniczne np. komputer, telefon służbowy
  • Pokrycie kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, a także zapewnić instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy.
  • Pokrycie innych kosztów, jeżeli takie zobowiązanie zostanie uzgodnione w umowie ze związkami zawodowymi albo w regulaminie.
  • Zapewnienie pracownikowi szkolenia i pomocy technicznej niezbędnej do wykonania pracy.

Co istotne, jeżeli pracownik wykonuje pracę zdalną przy użyciu swoich prywatnych narzędzi przysługuje mu ekwiwalent pieniężny wcześniej ustalony z pracodawcą.

Pracodawca jest zobowiązany przygotować procedury ochrony danych osobowych na czas pracy zdalnej, a także w razie potrzeby przeprowadzić szkolenie w tym zakresie. Oczywiście pracodawca ma również możliwość przeprowadzić kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy istotne, aby odbyła się ona w miejscu wykonywania pracy zdalnej, a dodatkowo w godzinach pracy pracownika.

Pracownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany przez wykonywanie pracy zdalnej, ani z powodu odmowy wykonywania takiej pracy!

Praca zdalna to z całą pewności wygodna forma pracy jednak ma również minusy, na które warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o zmianie trybu pracy.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.