Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Poznaj umysł RZECZNIKA (na bazie 16 typów osobowości)

Od zarania dziejów ludzie opracowują schematy, aby opisać i kategoryzować nasze osobowości. Jesteśmy napędzani pragnieniem, aby dopasować zmienne i złożoności ludzkiej osobowości do dobrze zdefiniowanych modeli. Chociaż nadal jesteśmy daleko od osiągnięcia tego celu, obecne modele uwzględniają nasze najważniejsze cechy osobowości i mogą przewidywać nasze zachowania z dużą dokładnością.

Darmowy test 16 typów osobowości (MBTI) został opracowany w oparciu o kilka teorii osobowości, zainspirowanych szczególnie teorią Carla Junga. Jung, na podstawie swoich badań, stwierdził, że posiadamy preferencje dotyczące stylów poznawczych – sposobów myślenia, działania, rozwiązywania problemów i zbierania informacji z otoczenia. Jung przedstawił teorię jakoby naturalne skłonności wraz z innymi cechami i uwarunkowaniami kształtują osobowość.

4 wymiary osobowości, które wpływają na nasze funkcjonowanie:

  1. Ekstrawersja-introwersja,
  2. Myślenie-odczuwanie,
  3. Percepcja-intuicja.
  4. Ocenianie-obserwacja.

Dzisiaj zapraszamy Cię wgłąb umysłu RZECZNIKA

„Traktuj ludzi tak, jakby byli tym, kim powinni być, a pomożesz im stać się tym, kim są w stanie być.” – Johann Wolfgang von Goethe

Rzecznicy (INFJ) są jednym z najrzadszych typów osobowości, ale ich wpływ na świat jest znaczący.

Ich idealistyczne podejście i mocne zasady sprawiają, że nie akceptują rzeczywistości takiej, jaka jest – pragną wprowadzać zmiany. Dla osobowości typu Rzecznik sukces nie jest mierzalny przez pieniądze czy status, lecz przez dążenie do spełnienia, pomaganie innym i bycie motorem zmian na rzecz dobra.

Osobowość Rzecznika (INFJ)

I (Introversion) – Introwersja
N (Intuition) – Intuicja
F (Feeling) – Uczucia
J (Judging) – Ocena

Poszukiwanie celu

Rzecznicy mają silne poczucie inności – zarówno świadome, jak i podświadome – wynikające z ich rzadkości. Bogate życie wewnętrzne oraz głębokie pragnienie odnalezienia swojego życiowego celu sprawiają, że często czują się niezrozumiani lub odseparowani od innych. To jednak nie zmniejsza ich zaangażowania w czynienie świata lepszym miejscem. Altruizm jest dla nich ważniejszy niż osobiste korzyści. Często odczuwają powołanie, by wykorzystywać swoje mocne strony – kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość – aby podnosić innych na duchu i okazywać współczucie.

Nic tak nie uszczęśliwia Rzeczników jak zmiana czyjegoś życia na lepsze. Wiele osób o tym typie osobowości postrzega pomaganie innym jako swoją życiową misję i stale szuka sposobów, aby wkroczyć i opowiedzieć się za tym, co jest słuszne. Rzecznicy również dążą do rozwiązania głębszych problemów społecznych, mając nadzieję, że niesprawiedliwość i trudności odejdą w niepamięć. Niestety, czasem tak bardzo skupiają się na swoich ideałach, że zapominają zadbać o siebie, co może prowadzić do stresu i wypalenia.

Łączenie się z innymi (i samym sobą)

Rzecznicy, choć są introwertykami, cenią sobie głębokie i autentyczne relacje z innymi. Niewiele rzeczy przynosi im tyle radości, co dogłębne poznanie innej osoby i bycie przez nią poznanym. Cenią sobie głębokie rozmowy znacznie bardziej niż powierzchowne pogawędki, a ich sposób komunikacji jest nacechowany ciepłem i wrażliwością. Ta emocjonalna szczerość i wnikliwość wywiera potężne wrażenie na ludziach w ich otoczeniu.

Kilka bliskich więzi, o ile są one autentyczne, może wypełnić serce Rzecznika po sam brzeg. Troskliwi i współczujący, Rzecznicy wkładają wiele energii i troski w swoje relacje. Nie zawsze jednak czują się docenieni. Mają tendencję do działania z wielkim namysłem i starannością, co może być frustrujące, gdy inni nie dostrzegają ich dobrych intencji. W efekcie, nawet konstruktywna krytyka może być dla nich niezwykle bolesna.

Osobista misja rzecznika

Wielu Rzeczników czuje, że ich życie ma wyjątkowy cel – misję, którą mają wypełnić na tej ziemi. Dla ludzi o tym typie osobowości, jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów życia jest poszukiwanie tego celu i, gdy już go znajdą, dążenie do jego realizacji.

Kiedy Rzecznicy stykają się z nierównością lub niesprawiedliwością, rzadko kiedy się poddają. Zamiast tego, korzystają ze swojej intuicji i współczucia, aby znaleźć wyjście z sytuacji. Dzięki wrodzonej zdolności do równoważenia serca z głową, Rzecznicy są stworzeni do naprawiania krzywd świata, niezależnie od tego, jak duże czy małe by one były. Muszą jednak pamiętać, że podczas gdy dbają o wszystkich innych, powinni czasami zatrzymać się i zadbać również o siebie.

W jakich zawodach sprawdzi się typ osobowości – Rzecznik?

Najlepiej odnajdą się w miejscach pracy, które wymagają empatii, kreatywności i zdolności do wprowadzania zmian, na przykład:

– Psycholog
– Terapeuta
– Doradca
– Pisarz
– Nauczyciel
– Działacz społeczny

Przykłady znanych Rzeczników:

– Martin Luther King Jr.
– Matka Teresa
– Nelson Mandela
– Lady Gaga
– J.K. Rowling

Rzecznicy, dzięki swojej głębokiej empatii, silnym zasadom i niezachwianej chęci do wprowadzania pozytywnych zmian, pozostawiają niezatarte ślady w sercach ludzi i na kartach historii.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.