Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Powrót pracowników do pracy- zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

W związku z tym, że stopniowo znoszone są kolejne restrykcje wdrożone z powodu pandemii koronawirusa coraz więcej pracodawców decyduje się na zakończenie pracy zdalnej i zarządza powrót pracowników do siedzib przedsiębiorstw. W niniejszym wpisie zostanie poruszony temat zaleceń, które opublikowała Państwowa Inspekcja Pracy w związku z powrotem osób zatrudnionych do ich miejsca pracy.

Przeprowadzenie analizy ryzyka

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy pracodawca przed zdecydowaniem się na przywrócenie pracowników do pracy stacjonarnej powinien przeprowadzić w swojej firmie analizę ryzyka w celu identyfikacji zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych oraz psychospołecznych. Podczas przeprowadzenia analizy ryzyka należy brać pod uwagę między innymi to jakie zostały przyjęte środki zapobiegawcze, które pomogą firmie przywrócić pełną zdolność produkcyjną i operacyjną. Przy sporządzaniu analizy ryzyka należy wziąć pod uwagę opinie pracowników lub ich przedstawicieli. Wiąże się to z możliwością powstania zagrożenia psychospołecznego wynikającego z lęku, stresu, a także frustracji wynikającej z istnienia koronowirusa. Taki stan wprowadza niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa nie widać, a zarazić się można od osoby, która przechodzi chorobę bez objawów, co realnie zwiększa stres całego zespołu, a to z kolei wpływa negatywnie na kondycję psychofizyczną załogi oraz jej reakcje i zachowania podczas pracy.

Stworzenie planu działania na podstawie raportu sporządzonego po przeprowadzeniu analizy ryzyka

W wielu firmach już wcześniej wprowadzono środki ostrożności, które mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego też, po przeprowadzeniu analizy ryzyka należy stworzyć plan działania, na podstawie którego środki ostrożności zostaną wprowadzone, a istniejące już rozbudowane. Co więc należy zrobić, aby zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do miejsca pracy? Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy powinni:
-zredukować najbardziej jak to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw) oraz odizolować pracowników, którzy mogą wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych. Oznacza to, należy zaadaptować pomieszczenia takie jak wolne biuro, pokój socjalny, stołówkę lub salę spotkań i zwiększyć izolację pracowników.
-pracownicy szczególnie narażeni tacy jak osoby starsze, przewlekle chore, mające problemy z ciśnieniem, cukrzycę lub kobiety w ciąży powinny kontynuować pracę zdalną,
-przerwy na posiłki powinny odbywać się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, tak aby ograniczyć liczbę osób przybywającą jednocześnie w tym samym pomieszczeniu (np. stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, szatni),
-pomieszczenia higieniczno- sanitarne powinny być czyszczone i dezynfekowane zgodnie ustalonym wcześniej harmonogramem,
-kosze na śmieci powinny być wyposażone w worki foliowe, tak aby można było je opróżnić bez kontaktu z ich zawartością, ponadto należy zalecić pracownikom utrzymywanie czystości na stanowiskach pracy,
-w widocznych miejscach (najlepiej przy wejściu do siedziby firmy) należy umieścić wyraźną informację dotyczącą postępowania w czasach pandemii koronawirusa tj. zalecenie do pozostania w domu w przypadku choroby, zasady, które powinno się stosować podczas kasłania i kichania, zalecenia dotyczące higieny rąk oraz wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić,
-aby jak najbardziej ograniczyć możliwość zainfekowania wirusem powinno się stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do biur i hal produkcyjnych,
-pracownicy dojeżdżający do zakładu pracy powinni korzystać z transportu indywidualnego, w tym celu pracodawca powinien udostępnić miejsca parkingowe, lub miejsca, w którym pracownicy mogą bezpiecznie przechowywać prywatne rowery, lub hulajnogi,
-pracodawca powinien wprowadzić również środki techniczne mające na celu oddzielenie stanowiska pracy (np. obudowy pleksiglasowe), lub zapewnić dodatkową przynajmniej 1,5 metrową przestrzeń między pracownikami,
-pomieszczenia, w których odbywa się praca powinny być regularnie wentylowane,
-jeżeli nie jest możliwe zapewnienie pracownikom tzw. dystansu społecznego pracodawca powinien wprowadzić środki organizacyjne takie jak zmianowość na stanowiskach pracy,
-należy zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej takie jak np. maseczki ochronne, oraz obserwować ich pod kątem przestrzegania obowiązujących w związku z koronawirusem reguł,
-środki do dezynfekcji rąk i elementów otoczenia powinny znajdować się w pobliżu blatów, klamek, poręczy, czy też sprzętów takich jak drukarki i kopiarki, ekspres do kawy.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.