Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Pomoc średnim firmom w kryzysie, czyli tak zwane dotacje na kapitał obrotowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowało nowe rozwiązanie, które ma na celu pomoc średnim przedsiębiorstwom. Firmy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu przez pandemię koronawirusa, mogą składać wnioski o bezzwrotne wsparcie w ramach naboru do projektu „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Jakie są warunki przystąpienia?

Do programu mogą przystąpić średni przedsiębiorcy zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników. Roczny obrót przedsiębiorstwa nie może przekraczać 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie może przekraczać 43 mln euro. Określając zatrudnienie w firmie, przedsiębiorca uwzględnia siebie samego oraz liczbę osób zatrudnionych bezpośrednio przez niego zatrudnionych, związanych z nim stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Należy przy tym wskazać, że nie można uwzględnić osób zatrudnionych w podmiotach powiązanych z przedsiębiorcą.
Kolejnym warunkiem jest 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku albo do analogicznego miesiąca w porównaniu do ubiegłego roku. Przedsiębiorca sam decyduje, jak chce pokazać spadek obrotów. Sytuacja ta musi odnosić się do dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 roku.
Kolejnym warunkiem jest prowadzenie działalności przed 31 grudnia 2019 roku. Przedsiębiorca otrzyma dotację, o ile nie znajdował się wtedy w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że jego wszystkie składki były uregulowane, nie zalegał z podatkami i uregulował swoje zobowiązania np. w stosunku do kontrahentów.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Jak wskazują przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wartość wsparcia przyznanego Przedsiębiorcy będzie uzależniona od skali zatrudnienia oraz długości okresu, na jaki firma ubiega się o pomoc. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o środki na utrzymanie firmy przez miesiąc, dwa lub trzy. Firma zatrudniająca do 249 pracowników, wnioskująca o wsparcie na okres 3 miesięcy może otrzymać maksymalnie 430 000 zł pomocy.
Istotne jest, że w przypadku tego programu nie jest wymagany wkład własny, a dofinansowanie będzie 100 %. Przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją projektu. Ponadto należy wskazać, że dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia, pochodzącymi z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej, o ile łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 800 tys. euro.

Na co będzie można przeznaczyć otrzymane środki?

Środki otrzymane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na bieżące wydatki, regulację zobowiązań oraz wszystkie inne koszty, które służą utrzymaniu przedsiębiorstwa.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku, lub do momentu,  w którym środki zostaną wyczerpane, dlatego warto jak najwcześniej przystąpić do projektu.

Więcej informacji o projekcie, oraz potrzebne druki znajdziesz na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.