Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Podatki i opłaty lokalne- przyjęto maksymalne stawki, które będą obowiązywać w 2022 roku

Podatki i opłaty lokalne co do zasady stanowią dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ich wysokość co roku jest ustalana przez radę gminy lub miasta i publikowana w formie uchwały. Oznacza to, że w zależności od miejsca, w którym się mieszka opłaty te mogą się różnić. Aby dysproporcja nie była zbyt wysoka Minister Finansów wskazuje górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Do opłat i podatków lokalnych, wobec których stosuje się górne granice kwotowe:

-Opłata targowa,
-Opłata miejscowa,
-Opłata reklamowa,
-Opłata uzdrowiskowa,
-Opłata od posiadania psa,
-Podatek od nieruchomości,
-Podatek od środków transportowych.

Górne granice kwotowe obowiązujące w 2022 roku

OPŁATA TARGOWA

2022 r.- 852,75 zł dziennie (w 2021 r. było to 823,11 zł dziennie)

OPŁATA MIEJSCOWA

2022 r.- maksymalna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wyniesie 2,50 zł dziennie (w 2021 r. było to 2,41 zł dziennie).
2022 r.- maksymalna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej wyniesie 3,52 zł dziennie (w 2021 r. było to 3,39 zł dziennie).

OPŁTA REKLAMOWA

Zgodnie z przepisami opłata reklamowa składa się z części zmiennej (zależnej od pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy) oraz części stałej (niezależnej od powierzchni). Maksymalne stawki opłaty reklamowej to:
-2022 r. w stosunku do części zmiennej- 0,25 zł za 1 m. kw. (w 2021 r. było to 0,24 zł za 1 m. kw.),
-2022 r. w stosunku do części stałej- 2,80 zł dziennie (w 2021 r. było to 2,70 zł dziennie).

OPŁATA UZDROWISKOWA

2022 r.- 4,83 zł dziennie (w 2021 r. było to 4,66 zł dziennie).

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

2022 r.- 135 zł za jednego psa (w 2021 r. było to 130,30 zł za jednego psa).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

-Budynki mieszkalne lub ich części 2022 r.- 0,89 zł za 1m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. było to 0,85 zł za 1m2 powierzchni użytkowej).

-Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 2022 r.- 25,74 zł za 1m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. było to 24,84 zł za 1m2 powierzchni użytkowej).

-Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 2022 r.- 12,04 zł za 1m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. było to 11,62 zł za 1m2 powierzchni użytkowej).

-Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2022 r.- 5,25 zł za 1m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. było to 5,06 zł za 1m2 powierzchni użytkowej).

-Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2022 r.- 8,68 zł za 1m2 powierzchni użytkowej (w 2021 r. było to 8,37 zł za 1m2 powierzchni użytkowej).

-Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2022 r.- 1,03 zł za 1m2 powierzchni (w 2021 r. było to 0,99 zł za 1m2 powierzchni).

-Pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2022 r.- 0,54 zł za 1m2 powierzchni (w 2021 r. było to 0,52 zł za 1m2 powierzchni).

-Budowle- 2% (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

-Samochody ciężarowe, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 2022 r. – 912,48 zł (w 2021 r. było to 880,72 zł),
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 2022 r.– 1522,21 zł (w 2021 r. było to 1469,31 zł),
c) powyżej 9 ton 2022 r. – 1826,64 zł (w 2021 r. było to 1763,16 zł).

-Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 2022 r. – 3485,69 zł (w 2021 r. było to 3364,56 zł).

-Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2022 r.- 2056,99 zł (w 2021 r. było to 2131,05 zł).

-Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie 2022 r. – 2694,21 zł (w 2021 r. było to 2600,58 zł),
b) powyżej 36 ton 2022 r. – 3485,69 zł (w 2021 r. było to 3364,56 zł).

-Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 2022 r.- 1826,64 zł (w 2021 r. było to 1763,16 zł).

-Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie 2022 r. – 2131,05 zł (w 2021 r. było to 2056,99 zł),
b) powyżej 36 ton 2022 r. – 2694,21 zł (w 2021 r. było to 2600,58 zł).

-Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 2022 r. – 2156,92 zł (w 2021 r. było to 2081,96 zł),
b) równej lub większej niż 22 miejsca 2022 r.- 2726,93 zł (w 2021 r. było to 2632,17 zł.).

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku niektórych opłat np. opłaty od posiadania psa jednostki samorządu terytorialnego mają kompetencje do rezygnacji z pobierania tych opłat.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.