Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Podatek od towarów i usług w przypadku wykupienia samochodu osobowego z leasingu

W momencie, gdy kończy się umowa leasingu i przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić ostatnią ratę staje przed wyborem dotyczącym opcji wykupu auta, które było przedmiotem leasingu. Co do zasady może wykupić auto i wpisać do ewidencji środków trwałych jako majątek przedsiębiorstwa i rozpocząć amortyzować, lub wykupić je do majątku prywatnego. Wybranie jednej z powyższych możliwości rodzi różne konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług.

Wykupienie samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej

W przypadku, gdy wykupiony z leasingu samochód zostanie zaliczony do środków trwałych przedsiębiorstwa możliwe będzie odliczenie podatku VAT. W zależności od sposobu użytkowania samochodu- tylko na cele firmowe, lub w sposób mieszany odliczenie VAT będzie wynosiło odpowiednio 100 % i 50 % z faktury dokumentującej wykup tego pojazdu z leasingu. Warto przy tym zaznaczyć, że aby móc skorzystać z całkowitego odliczenia VAT należy uprzednio złożyć deklarację VAT-26, zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz regulamin korzystania z samochodu. Należy również zaznaczyć, że późniejsza odsprzedaż takiego auta będzie podlegać również opodatkowaniu VAT.

Jeżeli podatnik miał prawo odliczyć tylko 50 % podatku z faktury dokumentującej wykup auta z leasingu może mieć prawo do odzyskania nieodliczonej kwoty podatku VAT. Stanie się tak, gdy odsprzeda pojazd w okresie korekty, o którym mowa w art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług. Okres korekty trwa 60 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym auto zostało nabyte. Wysokość możliwej do odzyskania kwoty nieodliczonego podatku VAT jest obliczana proporcjonalnie do pozostałego okresu korekty. Pozostały okres korekty należy liczyć od miesiąca, w którym nastąpiło zbycie samochodu uprzednio wykupionego z leasingu.

Ważne jest to, że okres korekty nie zawsze jest taki sam. W Przypadku, gdy wartość samochodu ustalona zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym nie przekracza równowartości 15 000 zł, okres korekty wynosi 12 miesięcy.

Na marginesie należy wskazać, że podatek VAT z wszystkich wydatków związanych z eksploatacją środka trwałego w zależności od sposobu jego wykorzystywania będą mogły być odliczone w stosunku 100 % lub 50% na gruncie podatku od towarów i usług, a same wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym w proporcji 100 % lub 75 %.

Wykupienie samochodu z leasingu do celów osobistych

Niektórzy przedsiębiorcy po zakończeniu okresu leasingu postanawiają wykupić leasingowany pojazd na cele osobiste. W tym przypadku podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia wyżej wskazanego samochodu. Oznacza to, że nabycie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto w przypadku, gdy auto wykupione do celów osobistych przedsiębiorcy będzie okazyjnie wykorzystywane w jego działalności gospodarczej nie będzie miał on możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z eksploatacją tego pojazdu.

Istotne jest również to, że skoro samochód nie będzie stanowił składnika majątku firmy, to przychód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie stanowił przychodu podatnika z działalności gospodarczej.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.