Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych robót budowlanych

Podatnicy, którzy w swojej działalności gospodarczej świadczą usługi w zakresie robót budowlanych mogą wybrać preferencyjną formę opodatkowania w formie ryczałtu.

Co jest uznawane za roboty budowlane na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera konkretnej definicji robót budowlanych. Dlatego też chcąc się dowiedzieć, które świadczenia z tej dziedziny mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem należy wziąć pod uwagę wskazane w ustawie grupy PKWiU czyli roboty sklasyfikowane w działach 41–43 PKWiU. Działy te obejmują:
–budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
–roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
–prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Jaką stawką ryczałtu są opodatkowane roboty budowlane?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od tego, do jakiej grupy PKWiU zalicza się świadczone przez przedsiębiorcę usługi. Jak stanowi z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a u.z.p.d., przychody z robót budowlanych są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%. Ważne jednak jest to, że stawka podatku zryczałtowanego jest uzależniona od tego, czy świadczący usługę pracuje na materiale własnym (5,5%), czy też powierzonym (8,5%).

Jakie usługi budowlane są wyłączone z możliwości zastosowania ryczałtu?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, że tej formy opodatkowania nie można zastosować do usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym wymieniono między innymi usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne” (PKWiU 41.00.10.0), oraz usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne” (PKWiU 41.00.20.0). W klasyfikacji PKWiU, sekcja F obejmuje „Obiekty budowlane i roboty budowlane”. Sekcja ta obejmuje: budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego), prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Usługi w tym zakresie objęte grupowaniami PKWiU 41.00.10.0 oraz 41.00.20.0, czyli dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych nie mogą więc korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.
Powyższe oznacza, że dla rozstrzygnięcia, czy podatnik może zastosować opodatkowanie ryczałtowe, niezbędne jest więc zdecydowanie, w jakiej grupie PKWiU mieści się jego działalność.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.