Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z udziału w spółkach osobowych

Co to są spółki osobowe?
Odpowiadając ma to pytanie należy zwrócić uwagę na art. 4 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem spółkami osobowymi są:
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo- akcyjna.
Ponadto spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Mając jednak na uwadze art. 8 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą one nabywać we własnym imieniu prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Czy przychody z udziałów osoby fizycznej w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu?
Na wstępie należy zaznaczyć, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami w takiej spółce są jej poszczególni wspólnicy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w spółce niebędącej osobą prawną (czyli między innymi w spółce osobowej) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie jego udziału oraz łączy się je z pozostałymi przychodami, których dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej. Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub działów specjalnych produkcji rolnej osiąganych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Udział w zysku poszczególnych wspólników w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej określa się na podstawie umowy spółki. Udział w zysku w spółce komandytowo- akcyjnej określa się na podstawie statutu. W przypadku komplementariuszy i akcjonariuszy, zgodnie z art. 147 § 1 kodeksu spółek handlowych uczestniczą oni w zyskach proporcjonalnie do wniesionych przez nich wkładów, chyba że statut stanowi inaczej.

W jaki sposób ustalić dochód z udziału w spółce osobowej?
W przypadku ustalania dochodu z udziału wspólnika spółki osobowej istotne jest, aby w pierwszej kolejności ustalić przychód. Wiąże się to między innymi z wysokością kosztów uzyskania przychodu. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której niektóre wydatki będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko przez niektórych wspólników w tej samej spółce. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy małżonek jednego ze wspólników jest zatrudniony w spółce. Wynagrodzenie małżonka wspólnika zatrudnionego w spółce jest wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tego wspólnika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za koszt uzyskania przychodów nie uważa się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.