Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w spółce osobowej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych osobowymi spółkami prawa handlowego są:
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo- akcyjna.

Kto jest podatnikiem podatku dochodowego w przypadku zysku spółki osobowej?

Spółka osobowa, jako spółka prawa handlowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami z tytułu udziału w spółce osobowej są natomiast jej poszczególni wspólnicy.

W jaki sposób należy określić przychody z udziału w spółce poszczególnych jej wspólników?

Co do zasady przychód wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej określa się proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku oraz łączy się go z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.
Należy przy tym zaznaczyć, że ustawodawca przyjmuje także domniemanie, że w przypadku braku przeciwnych dowodów prawa do udziału w zysku spółki osobowej są równe. Kwestia prawa do udziału w zysku może być uregulowana przez wspólników odmiennie w umowie spółki. Zasada ta dotyczy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. W przypadku natomiast spółki komandytowo- akcyjnej powyższe zagadnienie może być unormowane w jej statucie. Ponadto należy zauważyć, że w przypadku spółki komandytowo- akcyjnej co do zasady komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że jak wspomniano powyżej kwestia ta została w odmienny sposób uregulowana przez wspólników w statucie takiej spółki.

Jak ustalić dochód do opodatkowania wspólnika w przypadku udziału w spółce osobowej prawa handlowego?

Dochodem w przypadku udziału wspólnika w spółce osobowej jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Należy przy tym przypomnieć, że kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.
Co ciekawe w przypadku kosztów uzyskania przychodów, może się zdarzyć, że nie będą one równe w przypadku każdego ze wspólników. Ustawa przewiduje przypadki, w których niektóre wydatki mogą być zaliczone przez jednego wspólnika tej samej spółki do kosztów uzyskania przychodów, a przez innego nie mogą. Dzieje się tak na przykład w odniesieniu do zatrudnienia przez spółkę małżonka jednego ze wspólników. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności
w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Czy dochody te łączą się z dochodami opodatkowanymi podatkiem liniowym?

Jak zauważono wcześniej, dochody z udziału w zyskach spółek osobowych łączą się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Powyższe oznacza, że dochodów tych nie łączy się z dochodami z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.