Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Odrębny limit odliczenia wydatków na samochód dla każdego z rodziców, którzy wspólnie utrzymują dorosłe niepełnosprawne dziecko

Aktualnie trwa okres rozliczania deklaracji rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych Na złożenie deklaracji podatnicy mają czas do 30 kwietnia. Wypełniając deklarację niektórzy podatnicy mogą zawrzeć w niej ulgę podatkową. Analizując najnowsze interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie ulg, warto zwrócić uwagę na odrębny limit odliczenia wydatków na samochód dla każdego z rodziców, którzy wspólnie utrzymują dorosłe, niepełnosprawne dziecko.

Ile wynosi roczny limit?
W myśl art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.
Jak wskazano powyżej, ulga nie może przekroczyć rocznie 2280 złotych. Jednak w przypadku małżonków posiadających na wychowaniu dorosłe, niepełnosprawne dziecko limit wydatków poniesionych na samochód osobowy jest liczony dla każdego z małżonków osobno. Oznacza to, że łącznie mogą oni skorzystać z ulgi w wysokości 4560 złotych. Zaznaczyć należy, że określona w ustawie kwota 2 280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona tytułem poniesienia wyżej wymienionych wydatków.

Czy wydatki na należy udokumentować?
Zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego. Należy jednak zaznaczyć, że na żądanie organu podatkowego podatnik będzie musiał przedstawić dowody potwierdzające prawo do odliczenia ulgi.
Warto również zauważyć, że pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
W związku z tym, że organ podatkowy ma prawo zażądać przedstawienia przez podatnika dowodów potwierdzających rzeczywiste poniesienie wydatków na samochód osobowy, podatnik powinien posiadać takie dokumenty jak między innymi:
-dowód rejestracyjny samochodu, z którego będzie wynikać, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu używanego przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,
-prawo jazdy,
-ubezpieczenie OC,
-paragony za paliwo.

Korzystne rozstrzygnięcie organów podatkowych
Powyższe stanowisko dotyczące indywidualnego odliczania ulgi przez każdego z małżonków zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.596.2018.2.EC, w której organ podatkowy stwierdził, że „W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku, natomiast w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z nich przysługuje odrębny (własny) limit.”.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.