Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Odliczenie podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej często dokonują związanych z nią zakupów jeszcze przed rejestracją do podatku od towarów i usług.

Czy w takim przypadku mają możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług dokonanych przed złożeniem deklaracji VAT-R?

Co do zasady, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie ma zastosowania do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Analizując treść tego przepisu można przypuszczać, że prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ma przysługuje tylko i wyłącznie przedsiębiorcom, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy jednak zaznaczyć, że w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca nie zastrzegł, że podatnik czynny VAT nie może dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków, które poniósł przed formalnym zarejestrowaniem się do podatku.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.177.2019.2.MK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że „prawo do obniżenia podatku należnego może być realizowane przez podatnika w ściśle określonym czasie, pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, tj. istnienia związku między zakupami i prowadzoną działalnością opodatkowaną. Stwierdzić należy zatem, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku od zakupów dokonanych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach powołanej ustawy). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny.”.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca, który dokonał zakupów towarów i usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą przed rejestracją do podatku VAT będzie mógł dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w postaci deklaracji VAT-R, w którym wskaże faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i okres, za który zostanie złożona pierwsza deklaracja podatkowa VAT-7.

W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.