Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym darowizny na rzecz krwiodawstwa

Przedmiot darowizny na cele krwiodawstwa

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów- Departament Podatków Dochodowych z dnia 15 grudnia 2009 r. numer DD3/066/107/CRS/09/1116 przedmiotem darowizny na cele krwiodawstwa może być oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi. Tak należy bowiem rozumieć pojęcie darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem dawcy krwi przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”. Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację „Honorowego Dawcy Krwi” wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki Dawcy krwi:
-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

Wartość darowizny na cele krwiodawstwa

Przy ustalaniu wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa – niezależnie od przedmiotu darowizny – podatnik stosuje zawsze przelicznik odpowiadający wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.
Tym przepisem jest § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty który stanowi, że dawcom krwi rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr pobranej krwi.

W jaki sposób odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa?

Przekazaną w danym roku podatkowym darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć:
-od przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT-28 lub
-od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 (przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo PIT-37 składanym do 30 kwietnia kolejnego roku.
Dane dotyczące odliczenia ulgi z tytułu oddania krwi oraz dane obdarowanego wykazuje się w załączniku PIT/O, który należy dołączyć do zeznania rocznego.

Kiedy nie przysługuje ulga z tytułu oddania krwi?

Pierwszym istotnym czynnikiem, który pozwala na odliczenie ulgi z tytułu krwiodawstwa w zeznaniu rocznym jest to, że oddanie krwi przede wszystkim powinno być darowizną. Oznacza to, że podatnik nie może otrzymać za to żadnej zapłaty. Należy przy tym zaznaczyć, że nieodpłatnie otrzymanych czekolad lub soków po oddaniu krwi nie uznaje się za płatność. Są one bowiem przekazywane w celu odżywienia organizmu i powrót do stanu pozwalającego na normalne funkcjonowanie osoby, która oddała krew. Ponadto drugim czynnikiem zezwalającym na odliczenie darowizny tytułu oddania krwi jest to, że darowizna na cele krwiodawstwa powinna zostać przekazana wyłącznie jednej z jednostek organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi.

Udokumentowanie przekazania darowizny na cele krwiodawstwa

Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.