Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe wymogi dotyczące stosowania 0% stawki podatku VAT

Od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie Rozporządzenie wykonawcze Rady 2018/1912. Wprowadza ono dodatkowe wymogi w zakresie sposobu potwierdzania przez podatnika prawa do stosowania 0 % stawki podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Rozporządzenie wskazuje dokumenty, które będą stanowiły potwierdzenie dokonania WDT i dawały prawo do zastosowania 0 % stawki podatku od towarów i usług.

Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od 1 stycznia 2020 roku

Już od 2020 roku podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie musiał posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są wobec siebie niezależne oraz niezależne od sprzedawcy i nabywcy. Wspomniane na wstępie Rozporządzenie dzieli dowody na dwie grupy. Do pierwszej grupy dowodów należą:
-dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR czy też faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów,

W drugiej grupie znajdują się natomiast takie dowody jak:
-polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,
-dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej potwierdzającego przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia,
-poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowane towarów w tym państwie członkowskim.
Aby móc zastosować stawkę 0% przy WDT podatnik będzie zobowiązany posiadać dwa dowody z pierwszej grupy, lub po jednym z dowodów z każdej z grup.

Pisemne oświadczenie nabywcy do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy

Zmiany wchodzące w życie wraz z Rozporządzeniem wykonawczym Rady 2018/1912 wymagają również, aby podatnik dokonujący dostawy posiadał pisemne oświadczenie nabywcy towarów potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane na jego rzecz. Oświadczenie w swojej treści powinno również zawierać datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, którego dotyczy oraz datę i miejsce przybycia towarów, a także dane osoby, która w imieniu nabywcy przyjęła towar. Oświadczenie to nabywca będzie musiał dostarczyć najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów.

Kolejne wymogi do spełnienia przed podatnikami…
Polski ustawodawca również planuje rozszerzyć wymogi dotyczące możliwości stosowania 0 % stawki VAT w zakresie WDT. Jednym z nich będzie między innymi obowiązek wskazania przez nabywcę podatnikowi właściwego i ważnego numeru VAT UE. Kolejnym wymogiem byłoby odpowiednie wykazanie transakcji w informacji podsumowującej.
Ustawodawca wskazuje, że ewentualny brak spełnienia powyższych przesłanek będzie skutkować opodatkowaniem transakcji na zasadach krajowych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.