Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Od 1 października 2019 roku niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 1 października 2019 roku zacznie obowiązywać obniżona- 17 procentowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza zmniejszeniem stawki podatku ustawodawca podwyższył jednocześnie pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Kto będzie mógł skorzystać z niższej stawki podatku?

Niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć zatem podatników osiągających przychody między innymi:
-ze stosunku pracy,
-z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło,
-z działalności gospodarczej osób fizycznych,
-z emerytury i renty,
-z praw majątkowych.

Nowa wysokość kosztów uzyskania przychodów

Osoby, które uzyskują przychody ze stosunku pracy będą mogły wykazać wyższe koszty ich uzyskania. Do końca września 2019 roku zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w przypadku jednego stosunku pracy wynosiły 111,5 zł miesięcznie (rocznie nie więcej niż 1335 zł) . Od października kwoty te wzrosną odpowiednio do 250 zł i nie więcej niż 3000 zł rocznie. W przypadku, gdy podatnik otrzymuje wynagrodzenie równocześnie z tytułu kilku stosunków służbowych, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodu do końca września 2019 r. nie mogą przekroczyć łącznie 2 002,05 zł za rok podatkowy, po zmianach limit wzrośnie do 4 500 zł. W sytuacji, gdy miejsce zamieszkania pracownika znajdowało się poza miejscowością, w której pracował koszty uzyskania przychodów do końca września wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a w skali roku podatkowego nie więcej niż 1 668,72 zł. Po zmianach limity te wzrosną odpowiednio do 300 zł miesięcznie, a w skali roku podatkowego nie więcej niż 3 600 zł. W przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, obowiązujący do końca września limit nie mógł przekroczyć łącznie 2 502,56 zł za rok podatkowy, po zmianach, które zaczną obowiązywać od 1 października 2019 roku koszty nie będą mogły przekroczyć 5 400 zł.

Rozliczenie podatkowe 2019 roku

W związku z tym, że obniżona stawka podatku zacznie obowiązywać w trakcie roku podatkowego w rozliczeniu rocznym za 2019 rok do dochodów z pierwszego progu skali podatkowej (nieprzekraczających 85 528 zł) będzie miała zastosowanie stawka 17,75%. Powyższe wynika z proporcjonalnego obliczenia dwóch różnych stawek podatku dochodowego, które obowiązują w 2019 r.. Pierwsza z nich to obowiązująca od stycznia do września 18 % stawka podatku, druga natomiast to nowa- 17 % stawka, którą należy stosować od października do grudnia. Oznacza to, że obniżenie stawki podatku do 17% w ostatnim kwartale 2019 r. wpłynie na obniżenie podatku dochodowego o 0,25 punktu procentowego w skali całego roku.

Od kiedy należy stosować nowe regulacje?

Nowe regulacje obowiązują od 1 października 2019 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami ustawodawcy należy je stosować już do wynagrodzeń wypłacanych po tej dacie. Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik otrzymuje wypłatę za wrzesień w październiku, do jej obliczenia powinny mieć zastosowanie już nowe regulacje. Znaczenie ma bowiem miesiąc wypłaty wynagrodzenia, a nie jego wypracowania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.