Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Od 1 lipca 2021 roku TAX FREE w nowej odsłonie

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego. Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

• kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
• otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,
• wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Wystawianie dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej obowiązkowe od 1 stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest stemplem.

Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE

Krajowa Administracja Skarbowa w celu realizacji przez przedsiębiorców obowiązków związanych z nowymi rozwiązaniami w TAX FREE udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE. Służy on do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym. To kolejna e-usługa Krajowej Administracji Skarbowej, która poszerza katalog nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi dla klientów. Usługa dostępna jest na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przy rejestracji nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku. Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2022 r. chcą sprzedawać w systemie TAX FREE.

Cztery proste kroki w rejestracji

Jak wskazuje Krajowa Informacja Skarbowa, aby się zarejestrować do systemu TAX FREE należy:

-Wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE. Sprzedawcy wyświetli się lista miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wybiera te, w których będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE.

-Przypisać unikatowe numery kas rejestrujących on-line do miejsca lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE.

-Wskazać osoby upoważnione w imieniu sprzedawcy (pracowników) do wykonywania czynności w systemie TAX FREE i przypisać im konkretne role/funkcjonalności związane ze sprzedażą i zwrotem podatku (jest to krok nieobowiązkowy). Sprzedawca z listy dostępnych funkcjonalności wybiera te, które będą wykonywane przez pracowników. UWAGA: wcześniej pracownik powinien zarejestrować się, przynajmniej w sposób uproszczony, na platformie PUESC i uzyskać nr IDSISC.

-Wskazać podmiot, który pośredniczy w zwrocie VAT podróżnym – sprzedawca wskazuje podmiot, z którym zawarł umowę o zwrot podatku. Nie dotyczy to sprzedawców, którzy samodzielnie zwracają podatek podróżnym.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.