Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Od 1 lipca 2021 roku kolejne grupy przedsiębiorców obowiązkowo będą musiały korzystać z kas fiskalnych online

Od początku 2020 roku sukcesywnie dodawane są grupy przedsiębiorców, które są zobowiązane do korzystania w swoich działalnościach z kas fiskalnych online. Rozwiązanie to jest kolejnym krokiem mającym na celu uszczelnienie podatku od towarów i usług, bowiem kasy te przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży bezpośrednio do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przesunięcia terminów wdrożenia kas fiskalnych online

Jak wskazano wcześniej, kasy fiskalne online są sukcesywnie wprowadzane od 1 stycznia 2020 roku. W art. 145b ustawy o podatku od towarów i usług prawodawca wskazał konkretne terminy obowiązku zainstalowania kas fiskalnych online dla poszczególnych branż. Termin te jednak w znacznej mierze uległy przesunięciu ze względu na panującą pandemię korona wirusa. Nowe terminy wprowadzenia kas fiskalnych online określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii. Zgodnie z tym rozporządzeniem branże, których dotyczy obowiązek wprowadzenia kas online od 1 lipca 2021 roku pierwotnie miały wdrożyć to rozwiązanie z początkiem 2021 roku.

Które branże są zobowiązane do wprowadzenia kas fiskalnych online od 1 lipca 2021 roku?

Od 1 lipca 2021 roku obowiązkowo kasy fiskalne online będą musieli stosować przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:
-fryzjerskie,
-kosmetyczne i kosmetologiczne,
-budowlane,
-w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
-prawnicze,
-związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy online

Zgodnie z art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Na mocy § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika co do zasady, odliczenia z tytułu ulgi na zakup kas online dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Zatem odliczenie ulgi, poprzez wykazanie jej w deklaracji podatkowej, może nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym faktycznie zarejestrowano sprzedaż na danej kasie online.

Należy wspomnieć, że zwrot przysługuje tylko podatnikom, którzy są zobligowani do wymiany tradycyjnej kasy na kasę online, oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie ewidencji. O zwrot nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy z własnej inicjatywy wymienią swoje tradycyjne kasy na kasy online.

Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii, będzie można nabyć tylko do końca grudnia 2022 roku

Od 2023 roku zostaną wycofane ze sprzedaży kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii, które zostaną zastąpione przez kasy fiskalne online. Od tego momentu przedsiębiorcy będą mogli już tylko kupić kasę fiskalną online. Branże, które nie zostały objęte obowiązkową wymianą kas fiskalnych na kasy online, będą mogły używać tradycyjnych kas do momentu potrzeby wymiany pamięci lub ich wyeksploatowania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.