Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Obowiązki pracodawcy podczas pracy w upalne dni

Okres letni obfituje w wiele dni, w których temperatura zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz utrzymuje się na wysokim poziomie. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany przestrzegać zasad określonych w Kodeksie pracy oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Kiedy w okresie letnim występują uciążliwe warunki pracy?

Na podstawie art. 232 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:
-w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25° C,
-w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCl) powyżej 1000,
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10° C lub powyżej 25°C,
-przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
-na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.
-pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni w temperaturze przekraczającej 25 stopni Celsjusza oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza.

W ustępie 2 tego samego paragrafu ustawodawca wskazał, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Oznacza to, że napoje powinny być dostępne dla pracowników przez cały czas.

Woda nie tylko dla pracowników etatowych

Co do zasady wyżej wskazane rozporządzenie wskazuje, że przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić dostęp do napojów pracownikom. Jednak zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Ponadto na podstawie § 2 tego przepisu, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami. Powyższe obowiązki na mocy art. 304 § 3 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
-na innej podstawie niż stosunek pracy,
-prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

 

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.