Księgowość, prawo, doradztwo, networking

„Nowy Ład”- najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych CZĘŚĆ III- Ulgi w PIT

Kontynuując nasz cykl wpisów poświęconych „Nowemu Ładowi”, w niniejszej publikacji zajmiemy się kwestią ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. W poprzednim wpisie dotyczącym między innymi zmiany w opodatkowaniu dochodów ze stosunku pracy pisaliśmy już o tzw. uldze dla klasy średniej. Tym razem zajmiemy się zmianami w istniejących już ulgach, oraz omówimy ulgę na powrót.

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w nowej odsłonie

Ulga na dziecko

Często zdarza się tak, że oboje rodzice po rozstaniu, chcą odliczyć od podatku ulgę na dziecko. Jak wynika z proponowanych zmian, w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.
Ponadto zgodnie z planowanymi zmianami, jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie ją robił wyłącznie do wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych z pominięciem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga rehabilitacyjna

Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy zostanie uzupełniona lista wydatków podgalających odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Znajdą się na niej m.in. odpłatne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dotychczas tylko zabiegi rehabilitacyjne); wypożyczenie (wynajęcie) sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. wypożyczenie koncentratora tlenu); zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 2 280 zł).
Ponadto odliczeniu ma podlegać również: odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, niezależnie od celu podróży (np. do lekarza); pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, wraz z tą osobą, na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładach rehabilitacji leczniczej; odpłatny przejazd środkami transportu publicznego opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16, w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Ulga mieszkaniowa

Ustawodawca zamierza doprecyzować przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z proponowaną zmianą, wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe to wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość lub prawo majątkowe.

Ulga na powrót

Ulga na powrót będzie dotyczyć osób, które zmieniły swoją rezydencję podatkową na polską. Bazowym rokiem, za który będzie można skorzystać z ulgi będzie rok, w którym podatnik zmienił rezydencję na polską, lub rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej. Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za rok bazowy, w drugim roku– 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia. Przyznanie ulgi uzależnione jest od uzyskiwania przez podatnika dochodów z określonych źródeł. Należą do nich: praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, lub z praw autorskich i praw pokrewnych. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik korzysta z ulgi. Ponadto podatnik będzie zobowiązany do przedstawienie certyfikatu rezydencji ostatniego miejsca zamieszkania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.