Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Nowe oznaczenia literowe stawek podatku VAT na kasach rejestrujących

Zgodnie z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący do ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące mieli obowiązek przyporządkować literom od „B” do „G” dowolne stawki podatku od towarów i usług. Uchwalone 29 kwietnia 2019 roku rozporządzenie wprowadziło w tym zakresie zmiany.

Co się zmienia w zakresie oznaczeń literowych stawek podatku VAT na kasach rejestrujących?

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 poz. 816), które obowiązuje od początku maja ustawodawca przyporządkował stawki podatku VAT do poszczególnych liter pozbawiając podatników dowolności w tym zakresie. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 wyżej wskazanego rozporządzenia podatnicy prowadząc ewidencję sprzedaży przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
-literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
-literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
-literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
-literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
-literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
-literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od kiedy obowiązują zmiany?

Na podstawie § 59 nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie tego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług. Oznacza to, że właściciele kas fiskalnych, którzy rozpoczęli ich używanie przed wprowadzeniem zmian mają obowiązek do 31 lipca sprawdzić, czy oznaczenia literowe stosowane w ich kasach są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi przez ustawodawcę. Nowe oznaczenia będą obowiązywać więc od 1 sierpnia 2019 roku.
Ponadto należy również zaznaczyć, że zgodnie z nową regulacją wprowadzoną § 6 ust. 1 pkt 6 powyższego rozporządzenia, podatnicy zobowiązani są do przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.