Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Nowe oznaczenia literowe stawek podatku VAT na kasach rejestrujących

Zgodnie z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący do ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące mieli obowiązek przyporządkować literom od „B” do „G” dowolne stawki podatku od towarów i usług. Uchwalone 29 kwietnia 2019 roku rozporządzenie wprowadziło w tym zakresie zmiany.

Co się zmienia w zakresie oznaczeń literowych stawek podatku VAT na kasach rejestrujących?

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 poz. 816), które obowiązuje od początku maja ustawodawca przyporządkował stawki podatku VAT do poszczególnych liter pozbawiając podatników dowolności w tym zakresie. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 wyżej wskazanego rozporządzenia podatnicy prowadząc ewidencję sprzedaży przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
-literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
-literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
-literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
-literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
-literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
-literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od kiedy obowiązują zmiany?

Na podstawie § 59 nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie tego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług. Oznacza to, że właściciele kas fiskalnych, którzy rozpoczęli ich używanie przed wprowadzeniem zmian mają obowiązek do 31 lipca sprawdzić, czy oznaczenia literowe stosowane w ich kasach są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi przez ustawodawcę. Nowe oznaczenia będą obowiązywać więc od 1 sierpnia 2019 roku.
Ponadto należy również zaznaczyć, że zgodnie z nową regulacją wprowadzoną § 6 ust. 1 pkt 6 powyższego rozporządzenia, podatnicy zobowiązani są do przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.