Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Niska kwota zapłaconego podatku, a możliwość rozliczenia ulgi na dzieci

Co do zasady ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom lub rodzicom zastępczym. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku powyższej ulgi istnieją limity dochodu. Podatnik, który:
-ma więcej niż jedno dziecko może uzyskać ulgę bez względu na wysokość dochodu,
-ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie może uzyskać ulgę, jeżeli nie zarabia rocznie więcej niż 112 000 zł,
-razem z małżonkiem ma jedno dziecko i pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy może uzyskać ulgę, jeżeli łączna kwot dochodu małżonków nie przekracza 112 000 zł,
-ma jedno dziecko i nie pozostaje w związku małżeńskim z rodzicem dziecka może rozliczyć ulgę, jeżeli nie zarabia rocznie więcej niż 56 000 zł.

Jaka jest wysokość ulgi na dziecko?

Wysokość ulgi na dziecko jest zależna od ilości dzieci i miesięcy, za które przysługiwała podatnikowi. Kwoty dotyczące ulgi na dziecko przedstawiają się następująco:
-na pierwsze dziecko 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
-na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (rocznie1 112,04 zł),
-na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).
Należy zaznaczyć, że jeżeli podatnik wraz z małżonkiem składa osobne zeznania podatkowe, powinni ustalić w jakich proporcjach rozliczą ulgę (np. po 50 %). Ulgę na dziecko rozlicza się na formularzu PIT-37, lub PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/O.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota podatku jest niewystarczająca do uzyskania zwrotu z tytułu ulgi na dziecko w pełnej wysokości?

Analizując powyższe zagadnienie należy zaznaczyć, że podatnicy mają prawo nie tylko odliczać od podatku kwotę ulgi na dziecko, ale również występować o zwrot kwoty, której nie udało im się odliczyć od podatku.
Podatnik ma możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy spełnia wcześniej wskazane warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, lecz nie posiada on wystarczających dochodów, czego konsekwencją jest niski podatek do zapłaty, lub jego brak co oznacza odliczenie ulgi w niewielkim stopniu lub w ogóle.
Warto wiedzieć, że gdy podatnik o małych dochodach znajdzie się w takiej sytuacji może wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą już odliczył lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdy jego podatek za poprzedni rok podatkowy wynosi zero złotych.

Ubieganie się o odzyskanie kwoty ulgi jest limitowane

Zgodnie z art. 27f ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, ulgi na dziecko, w zeznaniu rocznym, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa powyżej nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne:
1) podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu złożonym na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
2) zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 (tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł).

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.