Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Napiwki jako dochód podlegający opodatkowaniu

Okres wakacyjny to dobry moment dla młodych ludzi, aby zacząć pracę sezonową w sektorze usługowym. Rozpoczynając jednak pracę jako kelner, czy też barman należy mieć na uwadze dodatkowy dochód z napiwków, który będzie podlegać opodatkowaniu.

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku opodatkowania napiwków?

Najważniejszym punktem, jaki trzeba uwzględnić w momencie zapłaty podatku od otrzymanego napiwku jest forma jego otrzymania. W zależności od tego czy pracownik obsługi otrzymuje napiwek bezpośrednio od klienta, czy też jest on płacony właścicielowi lokalu, a następnie rozdysponowany pomiędzy kelnerów różnie należy je ująć w rozliczeniu z organem podatkowym.
W przypadku, gdy klient wręcza pracownikowi obsługi napiwek bezpośrednio, wówczas dochodzi do powstania przychodu z innych źródeł. W takiej sytuacji pracownik może zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od uzyskanego dochodu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał napiwek, lub poczekać z zapłatą podatku do momentu złożenia deklaracji za cały rok podatkowy.
Inaczej będzie w sytuacji, gdy napiwek jest płacony bezpośrednio właścicielowi lokalu, który następnie dzieli kwotę uzyskaną z napiwków i wypłaca ją pracownikom. W takim przypadku uzyskane od pracodawcy pieniądze będą stanowić dla pracownika przychód ze stosunku pracy i będą podlegać opodatkowaniu łącznie z pozostałym wynagrodzeniem za pracę. Pracodawca, tak jak w przypadku wynagrodzenia pobierze od pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Istotne jest również to, że podatek należy pobrać również w sytuacji, gdy obsługa lokalu pracuje na podstawie umów zlecenie.

W jaki sposób należy opodatkować napiwek, który jest płacony obowiązkowo jako część zapłaty za usługę?

Jeżeli właściciel lokalu dolicza napiwek jako obowiązkową opłatę za serwis wówczas obsługa kelnerska stanowi część usługi. W takim przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący restaurację jest podatnikiem podatku od towarów i usług, usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W pozostałym zakresie wypłacana pracownikom kwota będzie podlegała opodatkowaniu, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz będzie podstawą wymiaru składek odciąganych do ZUS.
Analizując rozliczenie napiwków w powyższy sposób należy również wskazać, że w przypadku, gdy pracownicy otrzymane napiwki przekazują pracodawcy, który w późniejszym okresie rozdysponowuje je pomiędzy obsługę kwoty napiwków nie będą stanowiły obrotu w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Kwoty te będą stanowiły tak zwane inne przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w takim przypadku obowiązki pracodawcy jako płatnika nie ulegną zmianie, tj. będzie on obowiązany pobrać zaliczkę na podatek i odciągnąć składki do ZUS.
W powyższej kwestii wypowiedział się również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 21 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.143.2019.4.KK).

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.