Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 września 2019 roku

Wrzesień obfituje w wiele zmian w podatku od towarów i usług. Podatnicy powinni jednak przywyknąć do wprowadzania nowych regulacji. Kolejne zmiany w VAT zaczną obowiązywać bowiem od 1 listopada i 1 stycznia 2020 roku.

Biała lista podatników VAT

Pierwszego września 2019 roku zaczęła obowiązywać tak zwana biała lista podatników VAT. Oznacza to, że przedsiębiorcy płacący za towar lub usługę obowiązani są sprawdzić w specjalnie do tego przygotowanym rejestrze czy jego kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz czy ma zgłoszony numer rachunku bankowego. Wpłata na inny rachunek bankowy niż ten wskazany w rejestrze będzie miała surowe konsekwencje podatkowe. Więcej informacji w tym zakresie przedstawiliśmy w artykule:

https://concepcion.pl/jakie-jest-zadanie-tak-zwanej-bialej-listy-podatnikow-vat/

Szybsze wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Kolejną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 1 września 2019 roku jest możliwość szybszego wykreślenia przez organy podatkowe z rejestru podatników VAT. Zgodnie z nowymi regulacjami organ podatkowy wykreśli podatnika z rejestru VAT w momencie, gdy ten nie złoży deklaracji VAT-7 za trzy kolejne miesiące lub jeden kwartał. Powyższe oznacza, że ustawodawca skrócił okres, w którym podatnik może być wykreślony o połowę. Ponadto należy również zaznaczyć, że podatnik będzie mógł zostać przywrócony do rejestru VAT jeżeli złoży stosowny wniosek w tej sprawie w terminie dwóch miesięcy od momentu wykreślenia.

Nowe zasady korzystania ze zwolnienia w VAT
Wraz z początkiem września 2019 roku ustawodawca rozszerzył katalog podmiotów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy o VAT (tj. zwolnieniu podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w ciągu roku 200 000 zł). Zgodnie z nowymi regulacjami z powyższego zwolnienie nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy dokonują między innymi dostawy części do pojazdów samochodowych i motocykli, a także preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (por. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit f u.p.t.u.) Wyłączono także możliwość zastosowania zwolnienia dla podatników świadczących między innymi usługi ściągania długów.

Obniżona sankcja w podatku od towarów i usług

Ustawodawca postanowił zmienić zasady dotyczące sankcji w podatku od towarów i usług. Do końca sierpnia podatnicy, którzy składali korekty deklaracji VAT podczas trwania kontroli celno-skarbowej obciążani było 20 procentową stawką sankcją w podatku od towarów i usług. Aktualnie sankcja ta została obniżona do poziomu 15 %. Warunkiem do skorzystania z obniżonej stawki w zakresie sankcji jest złożenie korekty deklaracji VAT w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wpłata zaległego podatku lub nienależnego zwrotu VAT najpóźniej w dniu złożenia korekty deklaracji.

Kolejne zmiany przed podatnikami

Analizując kwestie zmian w podatku od towarów i usług należy zauważyć, że już od 1 listopada 2019 roku zacznie obowiązywać obligatoryjnie dla niektórych towarów mechanizm podzielnej płatności- split payment. Ponadto w tym samym terminie podatnicy będą mogli ubiegać się o tzw. WSI czyli wiążącą informację stawkową. Dzięki niej podatnik będzie posiadał urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki podatku od towarów i usług.

Przyszły rok przyniesie kolejne zmiany. Będą one dotyczyć między innymi nowych zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, zasad ustalania dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych oraz magazynów konsygnacyjnych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.