Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Możliwość odroczenia terminu na zakup kasy fiskalnej online

Wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu o konieczności wymiany tradycyjnej kasy na kasę fiskalną online. Ministerstwo Finansów przygotowało dla poszczególnych branż terminy, w których przedsiębiorcy będą zobowiązani do zakupu kasy online. Taki obowiązek został już nałożony między innymi na punkty wymiany opon i warsztaty samochodowe, które miały obowiązek wymienić kasę z początkiem 2020 roku.

Regulacje w zakresie kas online w czasie pandemii

Kolejną grupą przedsiębiorców, którzy mieli być objęci w tym roku obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line byli przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie:
-placówek gastronomicznych (w tym również tych, które działają sezonowo),
-hoteli, krótkotrwałego zakwaterowania,
-sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
którzy w pierwotnej wersji przepisów mogli korzystać z tradycyjnych kas do 30 czerwca 2020 roku. pandemia covid-19 spowodowała jednak zmianę regulacji i wobec wyżej wskazanych przedsiębiorców zastosowano wydłużenie terminu na wprowadzenie kas fiskalnych on-line z 30 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zakup kasy to duży wydatek- możliwość odroczenia daty wymiany

Przedsiębiorcy mierzą się cały czas z kolejnymi stadiami pandemii, wielu z nich, np. lokale gastronomiczne ledwo wiąże koniec z końcem. Zakup kasy jest sporym wydatkiem. W związku z tym Minister Finansów wskazał, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online do właściwego dla nich naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek taki można złożyć w trybie art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa. W uzasadnieniu wniosku powinni wskazać między innymi trudną sytuację na rynku oraz ograniczoną możliwość działania branży, w której na co dzień funkcjonują. Naczelnicy Urzędów Skarbowych indywidualnie rozpatrzą każdy wniosek. Pisma w tej sprawie można składać jedynie do 31 grudnia 202o roku. Naczelnik Urzędu Skarbowego zgodnie z art. art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wniosek bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Jak wskazał Minister Finansów, przedsiębiorca składający wniosek powinien w nim określić termin w jakim będzie miał możliwość zakupu nowej kasy (tj. o jak długie odroczenie terminu wnioskuje).

Decyzja o odroczeniu terminu wymiany kasy to uznanie administracyjne

Co do zasady decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie odroczenia terminu wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online będzie miała charakter uznaniowy. Oznacza to, że organ podatkowy może, ale nie musi uznać słuszności wniosku przedsiębiorcy. Decyzja jest uzależniona przede wszystkim od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy. Jednak mając na uwadze trudną sytuację zarówno w branży gastronomicznej, jak i hotelarskiej przedsiębiorcy mogą spróbować zawnioskować o odroczenie terminu wymiany kasy.

 

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.