Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Metoda SMART – sztuka formułowania celów

Badanie przeprowadzone przez psychologów z Dominican University of California znanego jako „Badanie celów” wykazało, że osoby, które piszą swoje cele i tworzą plany działania, mają większą skłonność do ich osiągania. Badanie wykazało, że grupa badanych, która napisała cele, podzieliła je na kroki działania i regularnie monitorowała swoje postępy, osiągnęła znacznie więcej niż grupa, która nie podjęła tych działań.

Inne badanie przeprowadzone przez psychologa Petera Gollwitzera i jego kolegów wykazało, że ludzie, którzy tworzą konkretne plany działania, mają większą skuteczność w realizacji swoich celów. Tworzenie planów, które zawierają konkretne kroki, terminy wykonania i strategie zarządzania przeszkodami, zwiększa motywację i skuteczność w dążeniu do celu.

Brak planowania może prowadzić do chaosu, utraty czasu i zasobów, a także utrudniać osiągnięcie pożądanych rezultatów. Bez planu możemy się pogubić i nie mieć jasnego kierunku, do którego dążymy. Możemy tracić czas i energię na działania, które nie przynoszą nam żadnych korzyści ani nie zbliżają nas do osiągnięcia celów. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się bardzo skutecznej metodzie forumułowania celów: SMART

Metoda SMART to popularne podejście do formułowania celów, które jest używane w zarządzaniu projektem, planowaniu strategicznym i innych dziedzinach. Akronim SMART odnosi się do pięciu kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione podczas tworzenia celów:

Specific (szczegółowe): cele powinny być jasno i dokładnie określone, bez zbędnej nieprecyzyjności. Ważne jest, aby określić, co dokładnie ma być osiągnięte, zdefiniować konkretne działania i wyniki.

Measurable (mierzalne): cele powinny być mierzalne, aby możliwe było ocenienie, czy zostały osiągnięte. Określenie konkretnej miary lub wskaźnika pozwala na monitorowanie postępu w kierunku celu.

Achievable (osiągalne): cele powinny być realistyczne i osiągalne. Muszą być odpowiednio wyzwania, ale jednocześnie możliwe do zrealizowania z dostępnymi zasobami, takimi jak czas, pieniądze, kadra itp.

Relevant (relewantne): Cel, który jest relewantny, jest istotny, ważny i ma bezpośredni związek z naszymi wartościami, priorytetami i długoterminowymi aspiracjami.

Time-bound (czasowe): cele powinny mieć ustalony termin zakończenia lub ramy czasowe, w których powinny być osiągnięte. Określenie konkretnego czasu pomaga w ustaleniu harmonogramu działań i umożliwia monitorowanie postępów.

Metoda SMART pomaga uniknąć ogólnych, nieokreślonych celów i pozwala skoncentrować się na konkretnych rezultatach. Jest to narzędzie zarządzania, które ułatwia planowanie, monitorowanie i osiąganie celów, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Nie jest to sztuka w dosłownym znaczeniu, ale raczej struktura, która pomaga w formułowaniu celów w sposób skuteczny i mierzalny.

Oto przykład zastosowania metody SMART w celu zdefiniowania i osiągnięcia konkretnego celu:

Cel: Zwiększenie sprzedaży o 20% w ciągu następnych 12 miesięcy.

Specyficzny (Specific): Cel jest jasno określony i precyzyjny. Chodzi o zwiększenie sprzedaży o określoną wartość procentową.

Mierzalny (Measurable): Cel jest mierzalny, ponieważ można obiektywnie sprawdzić, czy sprzedaż rzeczywiście wzrosła o 20%. Można skorzystać z danych sprzedażowych, raportów lub wskaźników wydajności, aby dokładnie zmierzyć postęp.

Osiągalny (Achievable): Cel jest osiągalny, ponieważ 20% wzrostu sprzedaży w ciągu roku jest realistycznym celem, uwzględniając potencjalne strategie marketingowe, zasoby finansowe i obecny stan rynku.

Realistyczny (Relevant): Cel jest relewantny dla firmy, ponieważ wzrost sprzedaży jest jednym z kluczowych wskaźników sukcesu dla przedsiębiorstwa. Zwiększenie przychodów pozwoli na rozwój firmy, zwiększenie zysków i możliwości inwestycji.

Terminowy (Time-bound): Cel ma ustalony termin wykonania – 12 miesięcy. Określenie konkretnego czasu motywuje do działania i pozwala na regularne monitorowanie postępów.

Po zdefiniowaniu celu zgodnie z metodą SMART, można opracować plan działania, który obejmuje konkretne strategie, takie jak kampanie marketingowe, rozszerzenie rynków docelowych, ulepszenia produktów itp. Regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie działań pomogą osiągnąć zamierzony rezultat.

Warto zauważyć, że metoda SMART jest elastycznym narzędziem, które można dostosować do różnych celów i kontekstów. Ważne jest, aby określić cele, które są konkretnie związane z naszymi potrzebami i dążeniami, a jednocześnie są osiągalne i motywujące.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.