Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Lojalność pracownika. Czym jest? Dlaczego warto być lojalnym?

Współcześnie na rynku pracy obserwuje się duży deficyt wykwalifikowanych pracowników i rosnącą w związku z tym presją na konkurowanie firm o najlepsze talenty. Taka właśnie sytuacja spowodowała, że lojalność zaczęła nabierać coraz większego znaczenia. Dostrzegając to, firmy starają się prowadzić takie działania, aby zabiegać o pogłębianie lojalności.

Lojalność pracownika wobec firmy jest kwestią złożoną, gdyż inaczej definiują ją pracodawcy, a zupełnie inaczej pracownicy.

Zasadniczy problem polega na tym, że źle rozumiana może doprowadzić do konfliktów lub nadużyć. Słownikowa definicja określa lojalność jako rzetelność i uczciwość w relacjach z innymi ludźmi. Eksperci zajmujący się rynkiem pracy wskazują również na to, że lojalność, to obok odpowiedzialności, solidarności i zaufania, zasadnicze cechy mogące świadczyć o tym, że pracownik będzie należycie wykonywał swoje obowiązki.

Niektórzy pracodawcy postrzegają lojalność pracownika wobec firmy jako coś więcej niż tylko o praca przez osiem godzin, lecz również wykraczanie poza ramy określone zakresem obowiązków i wykonywanie dodatkowych zadań. Bardzo wysoko cenione jest zaangażowanie i poparcie udzielane pracodawcy szczególnie w gorszych momentach. Bowiem, w rozumieniu pracodawcy, lojalny pracownik nie rzuci pracy w okresie kryzysu, z wyrozumiałością przyjmuje brak należnej mu premii w gorszym czasie i zastąpi kolegę w czasie choroby, realizując również jego zadania.

Pracodawcy szczególnie cenią sobie pracowników w wieku przedemerytalnym, których głównym atutem jest to, że mając na względzie stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo i dobrą atmosferę, wybierając pozostanie w firmie, nawet kosztem awansu czy lepszych zarobków u konkurencji. Lojalny pracownik z pełną świadomością działa w najlepszym interesie pracodawcy, często nawet jest skłonny poświęcić dla niej swój własny interes.

Z kolei lojalność pracowniczą można ujmować w 3 aspektach:

1) Na poziomie emocji

Oznacza to emocjonalne związanie pracownika z miejscem pracy; pracownik będąc przekonanym o atrakcyjności firmy, jest skłonny ją gloryfikować; jeśli natomiast przeważa negacja, kończy się to zazwyczaj zmianą pracy przy najbliższej możliwej okazji.

2) Na poziomie zachowań pracownika – poziom behawioralny

Lojalność behawioralna to stała gotowość do pracy, sumienność, systematyczne działanie na rzecz realizacji celów.

3) Na poziomie kognitywnym

Jest to efekt procesów poznawczych pracownika, który świadomie wybiera konkretną firmę, w której pracuje, na podstawie porównania oferty danej firmy z innymi, konkurencyjnymi.

Eksperci rynku pracy podkreślają fakt, że w trakcie pracy w danej firmie, u pracownika mogą zachodzić procesy z każdego poziomu. Intensywność emocji na poszczególnych poziomach uzależniona jest w dużej mierze od cech charakterologicznych, postawy pracownika, a również zaufania, zaangażowania i przyzwyczajenia. Duży wpływ ma również otoczenie zewnętrzne, tzn. dokonywanie porównań z rynkiem pracy. Pracownicy śledzą bowiem oferty innych, konkurencyjnych firm, poziomy wynagrodzeń, sposoby premiowania, czy też rodzaje benefitów.

Podsumowanie

Pracownicy przyjmują różne postawy wobec firmy, reprezentują więc również odmienne typy lojalności. Menedżerowie muszą umieć to analizować i rozpoznawać, ponieważ ich zasadniczym zadaniem jest kształtowanie poziomu lojalności swoich podwładnych. Jest to związane z wyznaczaniem zadań konkretnych i zrozumiałych, przekładających cele całej firmy na zespół i poszczególnych jego członków. Ważne jest też szczególna dbałość o tych pracowników, którzy chcą się rozwijać, czy szkolić i udzielanie im wsparcia.

Czy warto więc być lojalnym wobec firmy? Przeprowadzone badania dowodzą, że nowozatrudnieni pracownicy, pracujący dla jednego pracodawcy krócej niż rok, charakteryzują się najbardziej intensywnym odczuciem, że lojalność się opłaca. Natomiast osoby pracujące dłużej niż pięć lat sądzą, że firma już ich nie docenia, ani nie nagradza, w żaden wyjątkowy sposób.

Potwierdza się zatem trend, że najskuteczniejszą strategią na podwyższenie dochodów jest zmiana pracy lub szukanie możliwości dorobienia poza aktualnym miejscem pracy. Bowiem lojalność w dłuższym okresie czasu może oznaczać niezadowolenie z finansów.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.