Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kto ma obowiązek wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online od stycznia 2020 roku?

W przypadku niektórych branż podatnicy stosujący dotychczas tradycyjne kasy fiskalne będą zobowiązani przejścia na kasy online. Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do:
-świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
-sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
Z przepisu tego wynika, że podatnicy świadczący wyżej wskazane usługi mają obowiązek stosowania kas online już od 1 stycznia 2020 roku.

Kto w dalszej kolejności będzie musiał wymienić tradycyjną kasę?

Do dnia 30 czerwca 2020 r. wymienić kasę są obowiązani przedsiębiorcy, którzy:
-świadczą usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
-sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Do końca 2020 r. kasy online będą obowiązkowe w przypadku świadczenia usług:
-fryzjerskich,
-kosmetycznych i kosmetologicznych,
-budowlanych,
-w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
-prawniczych,
-związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Ważne jest to, że obowiązek stosowania kas online dotyczy tylko poszczególnych czynności. Nie jest nim objęta cała działalność przedsiębiorcy. Oznacza to, że pozostała sprzedaż towarów i usług będzie mogła nadal być ewidencjonowana za pomocą kasy tradycyjnej.

Ulga na zakup kasy online

Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online, oraz podatnicy, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas tych rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.