Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kryptowaluty- opodatkowanie podatkiem dochodowym krok po kroku

Do końca 2018 r. przysporzenia z tytułu obrotu kryptowalutami były kwalifikowane do praw majątkowych. Jednak po wprowadzeniu zmian od 1 stycznia 2019 roku zostały one bezpośrednio ujęte w przepisach polskich ustaw podatkowych. Obecnie przychody z obrotu kryptowalutami są kwalifikowane przez ustawodawcę do przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych. Należy jednak zaznaczyć, że zmiany w opodatkowaniu kryptowalut są dynamiczne i w związku z tym można spodziewać się kolejnych regulacji w tym przedmiocie.

Definicja waluty wirtualnej

Przez walutę wirtualną zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
-prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
-międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
-pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych,
-instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
-wekslem lub czekiem
oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze
i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak już zauważono na wstępie od 2019 roku obrót walutami wirtualnymi jest kwalifikowany przez ustawodawcę jako przychód z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Należy zaznaczyć przy tym, że regulacja ta ma również zastosowanie do przychodów uzyskanych przez podatnika. w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Stawka podatku w przypadku osiągania przychodów z kapitałów pieniężnych wynosi 19 %. Warto zaznaczyć, że jeżeli przedsiębiorca będzie uzyskiwał przychody z tytułu obrotu kryptowalutami, to nie będzie mógł ich łączyć z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zasady dotyczące opodatkowania przychodów z walut wirtualnych jako przychodów z kapitałów pieniężnych mają zastosowanie do przychodów uzyskiwanych od 2019 roku, co oznacza, że przychody osiągnięte z tego tytułu przed 2019 rokiem należy rozliczać na starych zasadach. W zależności czy były wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej lub poza taką działalnością. W pierwszym przypadku przychód umiejscowiony jest w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza, a drugim w źródle prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawodawca zaznaczył również, że wymiana jednej waluty wirtualnej na inną jest neutralne podatkowo, bowiem zgodnie z art. 17 ust. 11f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Dodatkowe opodatkowanie po przekroczeniu ustawowego limitu

Na podstawie art. 30h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów. Dochody uzyskane z tytułu obrotu wirtualnymi walutami będą się wliczały do tzw. daniny solidarnościowej więc po przekroczeniu ustawowego limitu dochodów podatnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowego podatku.

Wirtualne waluty a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Powyższe koszty uzyskania przychodów są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.
Dla podatników oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczać jedynie bezpośrednie wydatki ponoszone na nabycie lub zbycie wirtualnej waluty. Do kosztów uzyskania przychodów nie można więc zaliczyć wydatków pośrednich np. poniesionych na sprzęt do kopania kryptowalut.

Rozliczenie podatku

Dochody z tytułu obrotu walutami wirtualnymi podatnicy będą rozliczać za pomocą deklaracji PIT-38, którą należy złożyć do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, w którym podatnik uzyskał dochody z kapitanów pieniężnych i zysków kapitałowych. Podatnik nie ma obowiązku w trakcie roku wpłacać zaliczek na podatek dochodowy z tytułu handlu kryptowalutami.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie pomogą rozwiązać wszelkie problemy w przedmiocie opodatkowania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.