Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina pracodawcom o wskazywaniu właściwych NIP lub PESEL pracowników

W związku z przyjazdem wielu obcokrajowców do Polski w celach zarobkowych, organy administracji publicznej jak i pracodawcy mieli sporo problemów dotyczących prawidłowego wypełnienia danych cudzoziemca w systemach i na deklaracjach podatkowych. Popularną praktyką, w sytuacji, gdy pracownik z zagranicy nie miał nadanego PESEL lub NIP (lub był w trakcie jego uzyskiwania) było wskazywanie  jego identyfikatora podatkowego jako 9999999999 lub 1111111111. Krajowa Administracja Skarbowa zaznacza, że takie praktyki są już zakazane.

Zmiany od 1 czerwca 2021 roku

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że od 1 czerwca 2021 roku urzędy gminy mogą nadawać cudzoziemcom, na ich wniosek numer PESEL do celów podatkowych. Kompetencja ta została im nadana wejściem w życie nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. W związku z wprowadzonymi zmianami płatnicy mogą wywiązać się z obowiązku wskazywania prawidłowego identyfikatora podatkowego swoich pracowników. To natomiast daje urzędom skarbowym możliwość jednoznacznej identyfikacji podatnika.

Ustalenie prawidłowego NIP lub PESEL pracownika daje dodatkowe możliwości

Jak wskazuje KAS prawidłowe wpisanie NIP lub PESEL pracownika umożliwia:
-wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
-zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP,
-złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl,
-skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku,
-wygenerowanie indywidualnego mikrorachunku podatkowego.

Powyższe opcje mają wpływ na sprawne wywiązanie się pracowników z ich obowiązków podatkowych tj. złożenia zeznania rocznego, wpłaty zaległego podatku.

Od 1 stycznia 2022 roku niepełne informacje składane przez płatników nie będą przyjmowane
Jak już wskazano powyżej, w związku z obowiązującymi od 1 czerwca 2021 roku zmianami dotyczącymi nadawania PESEL i NIP cudzoziemcom, od 1 stycznia 2022 roku organy podatkowe nie będą przyjmować od płatników informacji dotyczących pracownika z zagranicy, które nie będą uzupełnione o numer identyfikacyjny do celów podatkowych.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.