Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kompetencje miękkie – na czym polega ich specyfika?

Każdego dnia w biznesie mamy do czynienia z rozwiązywaniem problemów, które wzbudzają w nas różne emocje i wymagają odpowiednich zachowań. Kompetencje twarde są związane bezpośrednio z naszymi zawodowymi np. obsługa komputera, Excela, samochodu, itp. Kompetencje miękki, z kolei, ściśle wiążą się z naszą psychiką. W głównej mierze dotyczą one takich postaw, które pozwolą w określonej sytuacji zachować się skutecznie.

Umiejętności miękkie można podzielić na dwie grupy:

1) Umiejętności osobiste

To zdolności pozwalające na efektywne zarządzanie sobą. Wśród nich wymienia się m.in.:
– zarządzanie sobą w czasie,
– radzenie sobie ze stresem,
– samomotywację,
– inteligencję emocjonalną,
– asertywność,
– kreatywność.

2) Umiejętności interpersonalne

Są to przede wszystkim zdolności komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich wymienia się m.in.:
– zdolności perswazyjne,
– motywowanie innych do pracy,
– rozwiązywanie konfliktów,
– autoprezentację,
– delegowanie zadań,
– pracę zespołową.

W jaki sposób można rozwijać umiejętności miękkie?

Najlepszym sposobem jest codzienna praktyka, kontakty z innymi ludźmi, obserwacja i wnikliwa analiza swoich reakcji w kontaktach towarzyskich. Samoświadomość swoich reakcji i jaki mają one wpływ na rozmówcę. Każda przeczytana książka, każda rozmowa, każde spotkanie i sytuacja, która pozwala nam spojrzeć na siebie z innej perspektywy i rozwinąć coś w sobie, ma znaczenie.

Aby we właściwy sposób popracować nad swoimi umiejętnościami miękkimi, warto również skorzystać z bogatej oferty szkoleń lub spotkań 1×1, mających na celu kształcenie i rozwój tych umiejętności.

Szkolenia organizowane są zwykle w niewielkich grupach, w których ważnym elementem jest odegranie przydzielonej scenki sytuacyjnej. Takie ćwiczenie pozwala uczestnikom na kontrolowanie swoich zachowań i pozbycie się niepożądanych reakcji. Udział profesjonalnego trenera w trakcie rozwijania tych kompetencji jest bardzo istotny, gdyż taka osoba nie tylko udzieli informacji zwrotnej na temat danych zachowań, ale również odpowiednio pokieruje naszym rozwojem we właściwym kierunku. W rezultacie można skutecznie kształtować istotne umiejętności interpersonalne.

Dlaczego kompetencje miękkie są takie ważne?

W trakcie aplikowania na różne stanowiska, zwłaszcza kierownicze lub silnie związane z pracą z ludźmi, umiejętności miękkie często odgrywają priorytetowe znaczenie. Niejednokrotnie to właśnie te kompetencje sprawiają, że ktoś chce z nami podjąć współpracę lub nie.

Są to bowiem nasze cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne, które decydują o tym, jak się zachowujemy, jak współpracujemy z zespołem, przełożonymi i klientami oraz w jaki sposób motywujemy innych do pracy i jak radzimy sobie ze stresem.

Przykłady to między innymi:
– empatia, życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi,
– rozwiązywanie konfliktów,
– duża kreatywność i innowacyjność,
– dbałość o doskonałą komunikację – osoba komunikatywna to taka, która w jasny sposób wyraża swoje poglądy, potrafi zarówno aktywnie słuchać jak i mówić dopasowując się do poziomu, na jakim jest rozmówca,
– zarządzanie czasem – to nie to samo co terminowość; oznacza to również zdolności organizacyjne, umiejętność planowania czasu realizacji projektu, podziału zadań, wykonywania ich w odpowiedniej kolejności, by nie marnować czasu.
– dynamizm działania – zdolność szybkiego podejmowania trafnych decyzji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.