Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kolejne źródło bezzwrotnej pomocy dla mikro i małych przedsiębiorstw- wsparcie z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Pandemia koronawirusa trwa, co prawda zniesiono szereg obostrzeń, które miały na celu ożywienie gospodarki, jednak wielu ludzi w obawie przed chorobą nadal ogranicza swoją aktywność przede wszystkim do zakupów w sieci. Programy pomocowe oferowane przez tarcze antykryzysowe po części straciły już swoją ważność, a przedsiębiorcy zostali zmuszeni powrócić do szarej rzeczywistości. W niniejszym artykule przedstawimy nowy program pomocowy. Opiszemy kto będzie mógł z niego skorzystać, jakie trzeba spełnić warunki i o jakiej wysokości środki można się starać.

Kto może starać się o pomoc?

Projekt pomocowy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego nazywa się „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Jak sama nazwa skazuje będą mogły z niego skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją:
-Mikroprzedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro.
-Mały przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro.
O dofinansowanie mogą się starać tylko przedsiębiorcy posiadający siedzibę/oddział działalności gospodarczej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy o pomoc mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:
-odnotowali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 70% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19,
-nie znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.,
-w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej,
-prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
-według stanu na dzień składania wniosku prowadził działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814),
-zarówno na moment udzielenia wsparcia jak i wg stanu na dzień 1.02.2020 r. prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz posiada na jego terenie siedzibę/oddział.

Od kiedy i jak długo trwa nabór?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają wyżej wymienione warunki będą mieli niewiele czasu na złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Nabór rozpocznie się bowiem 30 lipca 2020 r. o godzinie 8:00 i zakończy 31 lipca 2020 r. o godzinie 8:00.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na 14 września 2020 roku.

Ile wynosi dofinansowanie?

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma do rozdysponowania kwotę 47 169 811,32 zł z czego maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy wynosi 50 000 złotych. Jak wskazano w wyjaśnieniach wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby pracowników (zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty; w przypadku samozatrudnionych przyjmuje się zatrudnienie w wysokości 1 etatu).

Maksymalna wysokość wsparcia może wynosić:
1 pracownik – 23 535,33 zł
2 pracowników – 33 283,98 zł
3 pracowników – 40 764,39 zł
4 pracowników – 47 070,66 zł
5 i więcej pracowników – 50 000,00 zł.

W jaki sposób wyliczana jest kwota wsparcia?

Kwota wsparcia wyliczana będzie zgodnie ze wzorem:
Kwota wsparcia = 7 845,11 zł x √FTE x 3 miesiące
gdzie:
FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty w miesiącu składania Wniosku o powierzenie grantu. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Przykłady:
a) Jeśli liczba pełnych etatów w firmie wynosi 4 i Wnioskodawca ubiega się o wsparcie na maksymalny okres 3 miesięcy, to maksymalna kwota wsparcia wyniesie:
7 845,11 zł * √4 * 3 = 47 070,66 zł
b) W przypadku osoby samozatrudnionej FTE = 1, wobec tego maksymalna kwota wsparcia wyniesie:
7 845,11 * √1 * 3 = 23 535,33 zł

Szczegółowe informacje wraz z wzorami niezbędnych wniosków znajdziecie Państwo na stronie:
https://kpfp.org.pl/granty-obrotowe/

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.