Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kodeks postępowania w firmie — zasady jasno określone jak je stworzyć i jak je wprowadzić w życie?

Tworzenie wewnętrznych kodeksów etycznych jest trendem powoli wkraczającym także do firm działających w Polsce. Podobnie jak zachodnie przedsiębiorstwa oraz na skutek zobowiązań korporacyjnych, w dokumentach firmowych, a także często na stronach internetowych, można zapoznać się z wartościami promowanymi i wymaganymi w danej firmie, czyli z tzw. kodeksem etycznym. Zawiera on ogólne zasady i wyznawane wartości, a często również dość szczegółowe zapisy dotyczące m.in.: zachowania się pracowników w pracy, mobbingu, praw człowieka, zachowania poufności, procedur dyscyplinarnych, procedur zgłaszania naruszeń, dyskryminacji.

Etykę w biznesie można zdefiniować jako relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Relacje te powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami postępowania. Ważne jest również przestrzeganie norm, ustalonych przez społeczeństwo, które to są stale weryfikowane przez opinię publiczną.

Jeśli chodzi o główny motyw do stworzenia, a następnie wdrażania zasad kodeksu etycznego to jest to chęć usystematyzowania panujących zasad oraz stworzenie punktu odniesienia w sytuacjach niejasnych, problematycznych, w celu wzmocnienia transparentności wymogów i oczekiwań obowiązujących w firmie.

Kodeks służy zarówno szefom, jak i pracownikom

Kodeksy etyczne służą także profilaktyce i przeciwdziałaniu nadużyciom takim jak: działania korupcyjne, konflikty interesów, kradzieże czy nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów firmowych. Jeśli będą dobrze zdefiniowane, będą użyteczne przy określaniu konsekwencji dyscyplinarnych dla pracowników, których zachowania są niezgodne z przyjętymi zasadami. Ponadto ważną rolą kodeksów jest wzmacnianie relacji między pracownikami, poprawa wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Musimy pamiętać, że kodeks etyczny, w rozumieniu zbioru zasad i powiązanych z nimi procedur, to nie wszystko. W żadnym wypadku kodeks etyki nie może być celem samym w sobie, a raczej musi stanowić jeden z elementów świadomego kształtowania kultury etycznej w organizacji. Podobnie jak każdy inny dokument, czy wprowadzane zasady, potrzebuje efektywnej komunikacji, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, przerobienia w praktyce, a co najważniejsze musi być przestrzegany i promowany przede wszystkim przez pracowników najwyższych szczebli w hierarchii firm.

Reasumując — w każdej firmie warto opracować kodeks etyczny. Powinien on być spisany w jasno sformułowanych punktach i przedstawiony pracownikom na każdym szczeblu zawodowym. Takie działanie ułatwia przestrzeganie zasad etyki w miejscu pracy i eliminuje ewentualne niedomówienia czy brak zrozumienia ważności tematu, jakim jest etyka w biznesie.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.