Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kobiety, które odnoszą sukcesy

Dlaczego kobiety również odnoszą sukcesy w biznesie?

Ścieżka dojścia kobiet na najwyższe stanowiska w biznesie nie należy do najłatwiejszych. Do dziś przecież pokutuje stereotypowy wizerunek kobiety jako osoby niezwykle emocjonalnej, miłej i opiekuńczej. Nie pasuje on zatem do wizji kosoby osiągającej sukcesy zawodowej, która powinien być stanowcza, opanowana, racjonalna. Tymczasem samo życie udowadnia, że można łączyć skrajne wartości, można być kobietą i jednocześnie liderką, można być kobietą i wykazywać się zaradnością, można być delikatną i jednocześnie stanowczą.

Z  jednej strony spotykamy cechujące się pewnością siebie liderki, które nie obawiają się podejmowania ryzyka i uparcie wspinają się na szczyty organizacji biznesowych, w różnych dziedzinach. Potrafią osiągnąć bardzo wiele, prowadząc ekspansję w różnorodnych sferach.  Z drugiej strony przeprowadzane badania wykazują, że chociaż wciąż obowiązują przepisy o  zakazie dyskryminacji, to podczas rekrutacji, kobietom zadaje się pytania o sytuację rodzinną, o to czy posiadają dzieci, a jeśli nie, to kiedy będą planowały je urodzić. Preferowany jest autorytarny, czy nakazowy styl zarządzania, kojarzony jako męski.

Wbrew obiegowym opiniom okazuje się, że kobiety są świadome swojej siły i swojego sukcesu.

Przecież sukces to nic innego, jak samorealizacja i satysfakcja z osiągania celów. Taką opinię wyrażają kobiety pracujące w różnych zawodach, niezależnie od pełnionego stanowiska. Liderki i managerki doceniają radość z tego, co się robi, a także możliwość zdobywania nowych kompetencji. Podkreślenia wymaga również stara prawda, że o pełnym sukcesie nie można mówić bez doceniania oraz osiągnięcia work-life balance, czyli równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.

W trakcie dyskusji nad definicją sukcesu warto jest przywoływać przykłady kobiet, które mogą pochwalić się codziennymi sukcesami zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie oraz na rynku pracy. W takim rozumieniu, kobieta, która uwierzyła w siebie i doceniła swoje możliwości, jednocześnie starająca się wspierać inne kobiety, która ponadto ma wytyczone własne cele na przyszłość, doskonali swoje umiejętności, jest kobietą sukcesu. Tutaj można poznać takie kobiety. I to niezależnie od tego, czy wykonuje pracę w domu, czy też jest aktywna zawodowo poza domem.

Wraz z ze wzrostem świadomości społeczeństwa, można będzie unikać stereotypowych sformułowań i negatywnych wyobrażeń o kobietach na wysokich stanowiskach w biznesie. Jeśli uda się wprowadzenie nowej świadomości, sposobu myślenia oraz aprecjacja wartości, jakie kobiety wnoszą do biznesu i na rynek pracy – sytuacja kobiet będzie się poprawiać.