Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kiedy wynajem pokojów letnikom jest zwolniony z podatku dochodowego?

Właściciele tak zwanych kwater prywatnych przy spełnieniu kilku warunków mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z tytułu wynajmu pokojów letnikom.

Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać ze zwolnienia?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Mając na uwadze wyżej wskazaną regulację należy zaznaczyć, że aby właściciel kwater prywatnych mógł skorzystać ze zwolnienia wynajmowane przez niego pokoje muszą mieścić się w domach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. O statusie nieruchomości decyduje więc ewidencja gruntów i budynków, a nie sam fakt, że właściciel nieruchomości jest rolnikiem.

Ponadto, z perspektywy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 istotne znaczenie ma również cel w jakim pokoje te są wynajmowane. Ważne jest bowiem, aby kwatery prywatne były wynajmowane w celach wypoczynkowych, a nie typowo mieszkalnych.
Ostatnim kryterium, które właściciel pokoi gościnnych musi spełnić żeby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego to wskazana w ustawie maksymalna liczba pokoi, których ilość nie może przekraczać 5. Oznacza to między innymi to, że przedmiotem wynajmu mogą być poszczególne pokoje, a nie na przykład cały budynek mieszkalny.

Co należy uznać za pokój gościnny?

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji pojęcia „pokój gościnny” organy podatkowe przyjmują słownikową definicję. „Pokój”, to część domu, mieszkania, hotelu, biura itp., oddzielona ścianami od innych pomieszczeń, niewyposażona w kuchenkę i urządzenia sanitarne, natomiast „gościnny”, oznacza m.in. zawsze dostępny dla gości, przeznaczony dla gości, związany z wizytą osoby zaproszonej. „Sypialnię” stanowi natomiast pokój przeznaczony do spania.

Z powyższego wynika, że nie można utożsamiać pojęcia „pokoju gościnnego” z „sypialnią”, czyli pokojem przeznaczonym do spania – jak czyni to Wnioskodawczyni. Definicja pokoju gościnnego jest w tym względzie pojęciem szerszym, aniżeli definicja sypialni. Różne są przy tym skutki podatkowe wynajmu takich pomieszczeń. Jako „pokój gościnny” należy bowiem uznać wszelkie pomieszczenia dostępne dla gości, niewyposażone w kuchenkę i urządzenia sanitarne, a nie tylko pomieszczenia udostępnione gościom do spania. Pokojem gościnnym jest więc zarówno sypialnia, jak i pokój przeznaczony do wypoczynku dziennego.

Prowadzenie ewidencji wynajmu do celów dowodowych

Co do zasady ustawodawca nie wymaga od właścicieli kwater prywatnych korzystających ze zwolnienia prowadzenia ewidencji wynajmu. Jednak dla celów dowodowych na wypadek kontroli podatkowej wynajmujący powinien wpisywać dane gości takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz termin, w którym korzystał z pokoju gościnnego.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.