Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kiedy pomyłka na fakturze skutkuje wystawieniem faktury korygującej, a kiedy noty korygującej?

W przypadku wystąpienia błędu na fakturze sprzedażowej powinien być on poprawiony. W zależności od rodzaju błędu można wystawić fakturę korygującą lub notę korygującą.

Kiedy można wystawić notę korygującą?

Co do zasady notę korygującą można wystawić, gdy na fakturze występują błędy opisowe w zakresie:
-daty wystawienia,
-kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
-imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów,
-numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
-numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
-daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
-nazwy (rodzaju) towaru lub usługi.
Wystawiona nota korygująca powinna zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”, numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, a także wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
Na marginesie należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od faktury korygującej notę może wystawić w określonych przepisami sytuacjach również podmiot, który otrzymał fakturę z błędnie wpisanymi danymi. W takim wypadku nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Kiedy przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
-udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
-udzielono opustów i obniżek cen,
-dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
-dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
-podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Faktura korygująca powinna zawierać:
-wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,
-numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
-dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w tym m.in. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
-przyczynę korekty,
-jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.

Kiedy należy zaksięgować fakturę korygującą?

Jeżeli korekta faktury jest wynikiem błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki korekty dokonuje się za okres, w którym została ujęta faktura pierwotna. Natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna została wystawiona prawidłowo, a następnie wystąpiły okoliczności takie, jak zwrot towaru czy udzielenie opustu, księgowania dokonuje się za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona.
Na marginesie należy zauważyć, że co do zasady nota korygująca nie podlega zaksięgowaniu. Ze względu na to, że dotyczy ona zazwyczaj formalnych błędów na wystawionej fakturze pierwotnej wystarczające jest podpięcie jej pod nieprawidłowo wystawioną fakturę.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.