Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kasy fiskalne online- późniejszy termin wprowadzenia dla niektórych przedsiębiorców

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami w okresie do 31 grudnia 2019 roku z tradycyjnych kas fiskalnych mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz przedsiębiorcy sprzedający benzynę, olej napędowy oraz gaz przeznaczonego do napędu pojazdów. Wyżej wymienieni przedsiębiorcy wraz z końcem poprzedniego roku mieli obowiązek wymienić swoje tradycyjne kasy fiskalne na kasy on-line.
Kolejną grupą przedsiębiorców, którzy mieli być objęci w tym roku obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line byli przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie:
-placówek gastronomicznych (w tym również tych, które działają sezonowo),
-hoteli, krótkotrwałego zakwaterowania,
-sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
którzy zgodnie z dotychczasowymi przepisami mogli korzystać z tradycyjnych kas do 30 czerwca 2020 roku.

W TYM MOMENCIE NALEŻY ZAZNACZYĆ, ŻE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA WOBEC WYŻEJ WSKAZANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ZASTOSOWANO WYDŁUŻENIE TERMINU NA WPROWADZENIE KAS FISKALNYCH ON-LINE Z 30 CZERWCA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

Z jeszcze dłuższego okresu przejściowego mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:
-fryzjerskie,
-kosmetyczne,
-budowlane,
-w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
-prawnicze,
-usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu,
którzy zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami mieli obowiązek wprowadzić kasy fiskalne online do końca 2020 roku.

WOBEC NICH RÓWNIEŻ WPROWADZONO WYDŁUŻENIE TERMINU NA WYMIANĘ TRADYCYJNYCH KAS FISKALNYCH DO 30 CZERWCA 2021 ROKU.

Na marginesie, przypominamy również o możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online. Przysługuje ona podatnikom, u których:
-powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w wyżej wskazanych terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
-nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jeżeli dotychczas nie używali oni kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Ulga będzie przysługiwała tylko w odniesieniu do kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Minister Finansów podkreśla, że z uwagi na ograniczenia budżetu, omawiane odliczenie nie będzie przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności
w określonych wcześniej branżach. Podatnicy podatku od towarów i usług będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas online w wysokości nieprzekraczającej 700 złotych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.