Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kasy fiskalne online- kto i od kiedy powinien zacząć je stosować?

Zgodnie z podpisanymi przez prezydenta zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług i prawie o miarach asy z papierowym zapisem kopii będzie można kupować tylko do 30 czerwca 2019 roku, natomiast kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – będą wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych online.
Wprowadzenie kas fiskalnych online da możliwość bezpośredniego przesyłania danych dotyczących każdej zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej transakcji do Centralnego Repozytorium Kas. Automatycznie przesłane informacje pozwalają na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłanie danych będzie dokonywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Kto i od kiedy powinien stosować kasy fiskalne online?

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wskazują, że w okresie do 31 grudnia 2019 roku z tradycyjnych kas fiskalnych będą mogli korzystać:
-przedsiębiorcy, którzy świadczą naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
-przedsiębiorcy sprzedający benzynę, olej napędowy oraz gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.
Wydłużony okres przejściowy w przypadku stosowania tradycyjnych kas rejestrujących dotyczy również:
-placówek gastronomicznych (w tym również tych, które działają sezonowo),
-przedsiębiorców oferujących usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
-sprzedających węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
będą mogli z nich korzystać do 30 czerwca 2020 roku.
Z jeszcze dłuższego okresu przejściowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:
-fryzjerskie,
-kosmetyczne,
-budowlane,
-w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
-prawnicze
-usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
mają obowiązek wprowadzić kasy fiskalne online do końca 2020 roku.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom, u których:
-powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w wyżej wskazanych terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
-nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jeżeli dotychczas nie używali oni kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Ulga będzie przysługiwała tylko w odniesieniu do kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Minister Finansów podkreśla, że z uwagi na ograniczenia budżetu, omawiane odliczenie nie będzie przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności
w określonych wcześniej branżach. Podatnicy podatku od towarów i usług będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas online w wysokości nieprzekraczającej 700 złotych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.