Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kasa fiskalna online w gastronomii- czy food trucki również są obowiązane do korzystania z tego rozwiązania?

Ustawodawca wprowadził dla części branż obowiązek korzystania z kas rejestrujących online. Pandemia COVID- 19 opóźniła nieco terminy na ich wprowadzenie, jednak od 1 stycznia 2021 roku obowiązana do wymiany tradycyjnych kas była między innymi branża gastronomiczna, której usługi świadczone są w sposób stacjonarny. Niedookreślone przepisy w tym zakresie sprawiły, że wśród przedsiębiorców pojawiło się pytanie, które usług należy uznać za wykonywane w sposób stacjonarny.

Co stanowią obowiązujące regulacje?

Zgodnie z przepisami, od 1 stycznia 2021 roku obowiązkiem używania kas fiskalnych online zostali objęci podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także podatnicy zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Jak klasyfikować świadczenie usług gastronomicznych z food trucka?

Przedsiębiorca sprzedający posiłki z przyczepy, powziął wątpliwość, co do objęcia go obowiązkiem instalowania kasy rejestrującej online. W związku z tym złożył do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
W zaistniałym stanie faktycznym wskazano, że działalność gospodarcza podatnika polega na przyrządzaniu i sprzedaży kurczaków z rożna. Jest ona prowadzona w ruchomej przyczepie, która jest specjalnie dostosowana do prowadzenia tego typu działalności.

Brak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży posiłków z przyczep za pomocą kasy rejestrującej online

W odpowiedzi na wniosek podatnika, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 16 lutego 2021 roku, numer 0112-KDIL3.4012.7.2021.1.MS, wskazał, że przedsiębiorca sprzedający posiłki z mobilnej placówki tj. przyczepy nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy on-line.
Jak wskazał organ podatkowy „(…) aby określić, czy dany podmiot od 1 lipca 2020 r. a po zmianie przepisów od 1 stycznia 2021 r., zostanie objęty obowiązkiem wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line na podstawie art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT – konieczne jest zdefiniowane dwóch elementów, tj. usług związanych z wyżywieniem oraz stacjonarnej placówki gastronomicznej. (…) Sprzedaż w przyczepie ruchomej przystosowanej do takiej działalności gospodarczej, w której jest prowadzona opisana powyżej działalność gospodarczą spełnia definicję placówki gastronomicznej, ale konieczne jest jeszcze określenie, czy placówka ta ma charakter stacjonarny. (…) Trudno uznać ww. przyczepę za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro pojazd ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w przyczepie dokonywana jest/będzie sprzedaż kurczaków z rożna). Również z punktu widzenia klientów nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.”.

Powyższe oznacza, że dokonywanie sprzedaży z mobilnej placówki gastronomicznej typu „przyczepa” a nie w stacjonarnej placówce gastronomicznej, nie obowiązuje przedsiębiorcy do ewidencjonowania przedmiotowej sprzedaży na kasie on-line, a w konsekwencji, po dniu 1 stycznia 2021 r. może om używać kasy tradycyjnej.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.