Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Już od 1 czerwca 2020 roku można używać wirtualnych kas fiskalnych

Dnia 1 czerwca 2020 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.
Jak wskazuje Ministerstwo Finansów postanowiło ono wdrożyć tzw. model otwarty tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców rozwiązań, platform systemowo-sprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi usługami dostarczanymi przez niezależne podmioty.

Czemu mają służyć wirtualne kasy fiskalne?

Jak informuje ministerstwo finansów, kasy wirtualne – w postaci oprogramowania – to nowe rozwiązanie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ma ono zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących.

Dla jakich usług dedykowane są wirtualne kasy fiskalne?

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności:
-usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego,
-usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0),
-usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
-usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10),
-usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);
-usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30),
-usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10),
-usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21),
-usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30),
-sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Należy podkreślić, że używanie kas wirtualnych nie będzie obowiązkowe.

Wymagania techniczne wirtualnych kas

Wszelkie wymagania techniczne, które powinny spełniać kasy wirtualne zostały dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Ustawodawca wskazuje w nim między innymi, że każda kasa powinna posiadać certyfikat. Certyfikaty kas są ważne nie krócej niż 5 lat i nie dłużej niż 10 lat od daty wystawienia.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.